14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch nâng cấp lớp 5

Dạng toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch – Toán nâng cấp lớp 5

Bài 1: Tổ 1 lớp 5A có 11 em trồng được 44 cây, hỏi cả lớp nếu 48 em trồng được từng nào cây, biết số cây mỗi em trồng được là như nhau.

Bạn đang xem: Bài toán tỉ lệ thuận lớp 5

Bài 2: Một tổ thợ mộc tất cả 3 người trong 5 ngày đóng được 75 chiếc ghế. Hỏi nếu tổ đó tất cả 5 người làm cho trong 7 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu cái ghế? (biết năng suất mỗi người đều như nhau).

Bài 3: Một trường học huy động học sinh đi cuốc đất tăng gia, hôm đầu 30 em cuốc đất vào 2 giờ được 32. Hỏi ngày tiếp theo 50 em cuốc đất trong 3 giờ được từng nào mét vuông? (biết năng suất mỗi em đều như nhau)

Bài 4: 5 học sinh may 15 dòng áo trong 3 giờ. Hỏi 8 học sinh may 32 dòng áo mất bao lâu? (biết năng suất mỗi người như nhau)

Bài 5: 8 người đóng ngừng 500 viên gạch vào 4 giờ. Hỏi 16 người đóng xong xuôi 1000 viên gạch mất bao lâu? Biết năng suất mỗi người đều như nhau.

Bài 6: 9 người cuốc 540 đất ngừng trong 5 giờ. Hỏi 18 người cốc 270 đất chấm dứt trong bao lâu? (Biết năng suất mỗi người đều như nhau)

Bài 7: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 50 người ăn vào 10 ngày. 3 ngày sau được tăng thêm 20 người. Hỏi đơn vị cần chuẩn bị thêm từng nào suất gạo nữa để đủ ăn vào những ngày sau đó (số gạo mỗi người ăn trong 1 ngày là một suất gạo)

Bài 8: Một đơn vị thanh niên tình nguyện chuẩn bị gạo đủ mang lại đơn vị ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đó đơn vị sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Biết thời gian đầu đơn vị bao gồm 90 người.

Bài 9: 12 chị người công nhân dệt vào 3 ngày được 120 tá áo. Hỏi nếu muốn dệt 180 tá áo trong thời gian hai ngày cần từng nào công nhân. Biết năng suất mỗi người như nhau.

Xem thêm: Phân Tích Chức Phán Sự Đền Tản Viên (12 Mẫu), Please Wait

Bài 10: Một cửa hàng có một số lít nước mắm đựng đầy trong những thùng, mỗi thùng chứa được đôi mươi lít. Nếu đổ đủ số nước mắm đó vào những can, mỗi can chứa 5 lít, thì số can 5 lít phải nhiều hơn số thùng trăng tròn lít là 30 cái. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 11: An cùng Bình cùng đọc một quyển truyện giống nhau. Vừa đủ mỗi ngày An đọc được 10 trang, Bình đọc được 15 trang. Hỏi quyển truyện dày bao nhiêu trang, biết An bắt đầu đọc sau Bình 2 ngày và Bình đọc dứt trước An 7 ngày

Bài 12: nhị vòi nước thuộc chảy vào một bể (không tất cả nước) sau 6 giờ sẽ đầy bể. Hỏi nếu vòi một chảy một bản thân thì sau 10 giờ mới đầy bể. Hỏi nếu vòi hai chảy riêng biệt một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 13: Một người đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng xe cộ đạp, mỗi giờ đi được 12km. Từ B về A người đó đi bằng ô tô, mỗi giờ đi được 48km. Cả đi lẫn về mất 10 giờ. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 14: Một cửa hàng có 28 thùng đựng đầy dầu gồm hai loại, loại thùng 60 lít cùng loại thùng đôi mươi lít. Hỏi bao gồm bao nhiêu thùng mỗi loại, biết số dầu ở mỗi loại thùng đều bằng nhau.

Cùng siêng đề:

15 bài toán nâng cấp lớp 5 về số thập phân >>