Giải bài xích 4: một vài bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch - Sách lý giải học toán 7 tập 1 trang 61. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Tiếp sau đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài xích học. Bí quyết làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Vận động khởi động

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ trọng nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống vào bảng sau

X

0,5

1,2

 

 

4

6

y

 

 

3

-2

1,5

 

Trả lời:

Hệ số tỉ lệ: a = 4.1,5 = 6

X

0,5

1,2

2

-3

4

6

y

12

5

3

-2

1,5

1

B. Hoạt động hình thành loài kiến thức 

Giải các bài toán sau

1. Câu hỏi 1. Cho biết 35 công nhân xây xong xuôi một nơi ở hết 168 ngày (Mỗi ngày thao tác làm việc 8 giờ). Hỏi 28 người công nhân xây chấm dứt ngôi nhà kia hết bao nhiêu ngày (giả sử năng suât làm việc của những công nhân là như nhau)?

Giải

Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau, cần để xây cùng một ngôi nhà, số công nhân tỉ lệ nghịch cùng với số ngày xây chấm dứt nhà.

Bạn đang xem: Bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi x là số ngày 28 công nhân xây dứt nhà.

Theo tính chất của đại lượng tỉ trọng nghịch ta có:

$frac3528=fracx168$ => $x=frac35.16828$ = 210.

Vậy 28 người công nhân xây xong xuôi ngôi nhà kia hết 210 ngày.

2. Bài toán 2. tư đội lắp thêm cày gồm 36 trang bị (các thứ này đều sở hữu cùng năng suất) làm việc trên 4 cánh đồng có diện tích s bằng nhau. Đội trước tiên hoàn thành các bước trong 4 ngày, đội đồ vật hai vào 6 ngày, đội thứ cha trong 10 ngày cùng đội lắp thêm tư trong một ngày. Hỏi mỗi đội gồm mấy máy?

Giải

Gọi số máy của đội máy nhât, thư hai, thứ ba, thứ tư lần lượt la a, b, c, d.

Ta có: a + b + c + d = 36

Vì số trang bị tỉ lệ nghịch với số ngày trả thành các bước nên ta có:

4.a = 6.b = 10.c = 12.d

hay $fracafrac14=fracbfrac16=fraccfrac110=fracdfrac112$

Theo đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

$fracafrac14=fracbfrac16=fraccfrac110=fracdfrac112$ = $fraca+b+c+dfrac14+frac16+frac110+frac112=frac36frac3660=60$.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Trụ Tròn Xoay Chi Tiết, Công Thức Tính Thể Tích Hình Trụ Tròn Xoay

Suy ra: a = $frac14$.60 = 15; b = $frac16$.60 = 10; $frac110$.60 = 6; d = $frac112$.60 = 5.