Để làm nước mơ, bạn ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam đường để ngâm 5kg mơ?

Bài 11:

Biết rằng 17l dầu hỏa nặng nề 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được hết vào dòng can 16l không?

Bài 12:

Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ dài mỗi cạnh biết rằng chúng tỉ trọng với 3 và 5.

Bạn đang xem: Bài toán về tỉ lệ thuận lớp 7

Bài 13:

Ba đối kháng vị marketing góp vốn theo tỉ lệ thành phần 3 ;5 ;7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu như tổng số tiền lãi là 450 triệu vnd và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng?

Bài 14:

Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 3; 4; 5. Tính độ lâu năm mỗi cạnh của tam giác đó, hiểu được cạnh to nhất dài hơn nữa cạnh nhỏ nhất là 6m.

Bài 15:

Tam giác ABC gồm số đo những góc A, B, C tỉ lệ thành phần với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC (biết rằng tổng cộng đo ba góc trong một tam giác 180°)

Bài 16:

Gọi x, y, z theo vật dụng tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây vào cùng một thời gian.

a) Điền số thích hợp vào các ô trống trong nhị bảng sau:b) Viết công thức biểu diễn y theo x với z theo y

c) Số vòng xoay x của kim giờ với số vòng quay z của kim giây bao gồm tỉ lệ thuận cùng nhau không? nếu có, hãy tìm thông số tỉ lệ của z so với x.

d) khi kim giờ xoay được 5 vòng thì kim giây quay được từng nào vòng?


Bài 17:

Đố vui: Một kết quả bất ngờ. Biết rằng bán kính Trái Đất RTĐ ≈ 6370km

(hình dưới). Trả sử một mẫu vệ tinh cất cánh vòng quanh Trái Đất và bí quyết mặt đất 100km.

a) Em hãy dự đoán xem quãng mặt đường vệ tinh một vòng dài ra hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng tầm bao nhiêu ki-lô-mét: trên 1000km hay dưới 1000km?

b) Em hãy tính cụ thể và cho biết thêm kết quả.

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ:

Bài 8:

a) Có.

b) Không.

Bài 9:

Vì khối lượng x(g) của dây đồng tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều nhiều năm y(m) của nó, nên ta có: y = kx. Theo đk đề bài bác khi x = 43 (g) thì y = 5 (m). Cụ vào phương pháp ta tính được k :

5 = k.43 => k = 5/43.

Khi đó: y = 5/43x

Ta có, 10km = 10000m nên khi y = 10000(m) thì :

x = 1000 : 5/43 = 86000 (g).

Trả lời : 10km dây đồng nặng nề 86000g giỏi 86kg.

Bài 10:

Đáp số: 6,25 kilogam đường.

Bài 11:

Giả sử x (l) dầu hoả nặng 12kg. Vì thể tích dầu và cân nặng dầu hoả là nhị đại lượng tỉ trọng thuận, phải ta tất cả :

Như vậy, 12kg dầu hoả hoàn toàn có thể tích là 15 l nên trọn vẹn chứa được vào can 16l.

Bài 12:

Đáp số: 12cm với 20cm.

Bài 13:

Nếu số chi phí lãi chia cho mỗi đơn vị theo sản phẩm tự là x, y, z (triệu đồng), thì theo

điều kiện bài xích ra ta có :

Do đó, theo đặc thù của dãy tỉ số đều nhau thì :

Như vậy : x/30 = 30 phải x = 3 . 30 = 90

Tương tự:

y = 5 . 30 = 150.

z = 7 . 30 = 210.

Trả lời : Số chi phí lãi được chia cho mỗi đơn vị theo thiết bị tự là :

90 triệu đồng, 150 triệu đồng, 210 triệu đồng.

Bài 14:

Nếu độ dài các cạnh của tam giác là x, y, z (m).

Khi đó:

Vậy : x = 3 . 3 = 9 ; y = 4 . 3 = 12 ; z = 5.3 = 15.

Trả lời : Độ dài những cạnh của tam giác theo đồ vật tự là : 9m, 12m, 15m.

Bài 15:

Nếu số đo (độ) các góc của tam giác ABC là A, B, C (độ) thì theo đk bài ra và đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy :

A = 3 . 12 = 36 ;

B = 5 . 12 = 60 ;

C = 7 . 12 = 84.

Trả lời : góc A = 36°, góc B = 60°, góc C = 84°.

Bài 16:

a) Xem hai bảng sau :

b) y = 12x ; z = 60y.

c) Từ các câu trên, ta có : z = 60y = 60 . 12x = 720x.

Vậy số vòng quay x của kim giờ với sốvòng cù z của ki giây là nhị đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hệ số tỉ lệ của z đối với x là 720.

d) x = 5 => z = 720 . 5 = 3600 (vòng).

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Ôn Hè Lớp 3 Lên 4 Năm 2021 Trường Th Điện Biên

Bài 17:

b) Goi RĐ va CTĐ la bán kính và chu vi của Trái Đất;

Rxvà Cx la bán kính va chu vi của qũy đạo vệ tinh ( đường tròn nhưng vệ tinh bay một vòng).

Vì chu vi và bán kính của đường tròn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, nên:

Hay:

*

Trả lời : Quãng con đường vệ tính cất cánh một vòng dài ra hơn chu vi Trái Đất khoảng 628km ( dưới 1000 km)