Mẫu bảng điểm cá thể theo từng học tập kỳ

Mẫu bảng điểm cá thể là mẫu mã bảng điểm của cá nhân học sinh, sinh viên được phòng đào tạo, gia sư lập ra để thông báo bảng điểm của sinh viên theo từng môn cùng theo từng học kỳ. Mẫu mã nêu rõ thông tin của cá thể sinh viên, điểm vừa đủ qua từng môn…. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng điểm các nhân theo từng học tập kỳ tại đây.

Bạn đang xem: Bảng điểm cá nhân thpt

Đơn xin cung cấp lại giấy bệnh nhận/bảng điểm học tập tập

Mẫu đơn xin tới trường tập, công tác nước ngoài

Mẫu báo cáo sau khi đi học tập trên nước ngoài

Mẫu bảng điểm cá nhân

*

Nội dung cơ bạn dạng của mẫu mã bảng điểm cá nhân như sau:

ĐẠI HỌC…………

TRƯỜNG …………….————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc——————–

………., ngày ….. Tháng ……. Năm ……

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Họ với tên sinh viên: …………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………….

Hệ: ………………………………………………………………

Ngành: ………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………..

Sinh viên lớp: …………………………………………………

Bậc: …………………………………………………………….

Khoá học: ………………………………………………………

Học kỳ …………..năm học tập 20…. – 20….

Xem thêm: Luyện Tập Trang 110 Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 110, Luyện Tập

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

ĐIỂM THI

Theo những thang điểm

Điểm 10

Điểm chữ

Điểm 4

1

Tư tưởng hồ nước Chí Minh

2

2

Tiếng Trung 3

2

3

Đại cương thi pháp học

1

4

Văn học nước ta trung đại 1

3

5

Ngữ dụng học

2

6

Văn học Hy Lạp – La Mã

2

7

Tiếp thừa nhận văn học

1

8

Tác gia văn học tập trung đại Việt Nam

1

9

Văn học Mỹ – Mỹ Latinh

3

Điểm Trung bình tầm thường học kỳ ……………..:

…………….., ngày…..tháng….năm….
TL.HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO