Bảng nhận biết các chất gồm trong dung dịch, nhận biết những khí vô cơ. Dựa vào bảng này học sinh gồm thể nhận biết được những chất đã học.

Bạn đang xem: Bảng nhận biết các chất


*

Bảng nhận biết những chất hóa học thường gặp


* Download (click vào để tải về): Bảng nhận biết các chất hóa học để in ra giấy học thuộc.

Bảng nhận biết những chất Hóa học 9

Dựa vào bảng trên ta thấy để nhận biết những chất vào dung dịch thì cần cần sử dụng thuốc thử như sau:

Hoá chấtThuốc thửHiện tượng
– Axit

– Bazơ kiềm

Quỳ tím– Quỳ tím hoá đỏ

– Quỳ tím hoá xanh

Gốc nitratCuTạo khí không màu, để xung quanh không khí hoá nâu
Gốc sunfatBaCl2

Tạo kết tủa trắng ko tan vào axit
Gốc sunfit– BaCl2

– Axit

– Tạo kết tủa trắng không tan trong axit.

– Tạo khí không màu.

Gốc cacbonatAxit, BaCl2, AgNO3Tạo khí không màu, tạo kết tủa trắng.
Gốc photphatAgNO3Tạo kết tủa color vàng
Gốc cloruaAgNO3, Pb(NO3)2Tạo kết tủa trắng
Muối sunfua

Axit,

Pb(NO3)2

Tạo khí mùi hương trứng ung.

Tạo kết tủa đen.

Muối sắt (II)NaOHTạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu kế bên không khí.
Muối sắt (III)Tạo kết tủa màu nâu đỏ
Muối magieTạo kết tủa trắng
Muối đồngTạo kết tủa xanh lam
Muối nhômTạo kết tủa trắng, rã trong NaOH dư

Để nhận biết những khí vô cơ ta thực hiện:

Khí SO2Ca(OH)2,

dd nước brom

Làm đục nước vôi trong.

Mất màu tiến thưởng nâu của dd nước brom

Khí CO2Ca(OH)2Làm đục nước vôi trong
Khí N2Que diêm đỏQue diêm tắt
Khí NH3Quỳ tím ẩmQuỳ tím ẩm hoá xanh
Khí COCuO (đen)Chuyển CuO (đen) thành đỏ.
Khí HCl– Quỳ tím ẩm ướt

– AgNO3

– Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ

– Tạo kết tủa trắng

Khí H2SPb(NO3)2Tạo kết tủa đen
Khí Cl2Giấy tẩm hồ tinh bộtLàm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
Axit HNO3Bột CuCó khí màu nâu xuất hiện

Bài tập thực hành

1) Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn

Câu 1: trình diễn phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 3: tất cả 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, K, Pb.

a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào?

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?.Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), cùng supephotphat kép Ca(H2PO4)2.

Câu 5: gồm 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày các phương án phân biệt các dung dịch nói trên.

Câu 6: có 4 chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl. Hãy nêu bí quyết phân biệt chúng.

Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết những hỗn hợp sau: (Fe + Fe2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3).

Câu 8: gồm 3 lọ đựng bố hỗn hợp dạng bột: (Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Sử dụng phương pháp hoá học để nhận biết chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) Nhận biết chỉ bằng thuốc thử quy định

Câu 1: Nhận biết các dung dịch vào mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCl:

a) 4 dung dịch: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl.

b) 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.

Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn:

a) 4 dung dịch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3.

b) 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4.

c) 4 axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 3: Chỉ được sử dụng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung

dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.

Câu 4: cho các hoá chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ cần sử dụng thêm nước hãy nhận biết chúng.

3) Nhận biết không tồn tại thuốc thử khác

Câu 1: có 4 ống nghiệm được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một vào 4 dung dịch sau: Na2CO3, MgCl2, HCl, KHCO3. Biết rằng:

– lúc đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa.

– lúc đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy tất cả khí bay lên.

Hỏi dung dịch nào được chứa trong từng ống nghiệm.

Câu 2: vào 5 dung dịch cam kết hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H­2SO4, NaCl. Biết:

– Đổ A vào B → gồm kết tủa.

– Đổ A vào C → bao gồm khí cất cánh ra.

– Đổ B vào D → bao gồm kết tủa.

Xác định các chất có các kí hiệu trên với giải thích.

Câu 3: tất cả 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO­3, Na2CO3.

+ cho chất trong lọ A vào những lọ: B, C, D đều thấy tất cả kết tủa.

+ Chất vào lọ B chỉ tạo kết tủa với một trong các 3 chất còn lại.

+ Chất C tạo 1 kết tủa với 1 khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa trong mỗi lọ. Giải thích?

Câu 4: Hãy phân biệt những chất trong mỗi cặp dung dịch sau đây nhưng mà không sử dụng thuốc thử khác:

a) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

b) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl.

Câu 5: không được dùng thêm hoá chất nào không giống , hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4Cl.

Xem thêm: Mã Bưu Chính Bến Tre (Mã Bưu Chính, Zip Code, Postal Code), Mã Bưu Điện Bến Tre Tỉnh Bến Tre Mới Nhất 2022

Câu 6: ko được cần sử dụng thêm hoá chất nào khác, hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3.