Tập hợp các điểm màn biểu diễn hình học tập của số phức $z$ là đường thẳng $Delta $ như hình vẽ. Tìm giá bán trị nhỏ nhất của (left| z ight|).

Bạn đang xem: Biểu diễn hình học của số phức


*

- Viết phương trình (Delta ) suy ra khoảng cách theo phương pháp (dleft( A,Delta ight) = dfracleftsqrt a^2 + b^2 )


Phương pháp giải một số trong những bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức vừa lòng điều kiện cho trước --- Xem bỏ ra tiết

(Delta ) đi qua hai điểm (left( 1;0 ight)) cùng (left( 0;1 ight)) nên bao gồm phương trình $Delta :x + y - 1 = 0$.

Khi đó $_min = dleft< O,Delta ight> = dfracleftsqrt 1^2 + 1^2 = dfrac1sqrt 2 .$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho số phức $z$ thỏa mãn $left( 1 + i ight)z = 3-i$. Hỏi điểm biểu diễn của $z$ là vấn đề nào trong những điểm $M,N,P,Q$ ở hình bên ?


*

Cho số phức $z$ vừa lòng $left( 2-i ight)z = 7-i$ . Hỏi điểm màn biểu diễn của $z$ là điểm nào trong các điểm $M,N,P,Q$ sinh hoạt hình dưới.


*

Trên khía cạnh phẳng tọa độ, điểm (M) là điểm biểu diển của số phức (z) (như hình mẫu vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là vấn đề biểu diển của số phức (2z)?


*

Cho số phức $z$thỏa mãn $left| z ight| = dfracsqrt 2 2$ cùng điểm $A$ trong mẫu vẽ bên là vấn đề biểu diễn của $z$. Hiểu được trong mẫu vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức $w = dfrac1iz$ là một trong tứ điểm $M,N, P, Q$. Lúc đó điểm trình diễn của số phức $w$là


*

Trong mặt phẳng phức gọi $A,B,C$ lần lượt là các điểm biểu diễn của những số phức (z_1 = 3 + 2i;z_2 = 3 - 2i;z_3 = - 3 - 2i). Xác định nào sau đó là sai?


Gọi (A) với (B) lần lượt là vấn đề biểu diễn của số phức (z_1 = 3 - 2i) cùng (z_2 = 1 + 4i). Trung điểm của đoạn trực tiếp (AB) có tọa độ là:


Gọi (A) là điểm biểu diễn của số phức (z = - 1 + 6i) với (B) là điểm biểu diễn của số phức (z" = - 1 - 6i). Mệnh đề làm sao sau đây là đúng?


Gọi $M$ cùng $N$ lần lượt là vấn đề biểu diễn của các số phức $z_1;z_2$ không giống $0$. Khi đó xác định nào sau đây sai?


Hỏi gồm bao nhiêu số phức vừa lòng đồng thời những điều khiếu nại $left| z - i ight| = 5$ và (z^2) là số thuần ảo?


Cho cha điểm $A,B,C$ thứu tự biểu diễn các số phức sau (z_1 = 1 + i;,z_2 = z_1^2;,z_3 = m - i). Tìm những giá trị thực của $m$ làm thế nào cho tam giác $ABC$ vuông trên $B$.


Cho các số phức $z$ thỏa mãn $left| z + 1 - i ight| = left| z - 1 + 2i ight|$. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $z$ trên mặt phẳng tọa độ là 1 đường thẳng. Viết phương trình con đường thẳng đó


Cho số phức $z$ rứa đổi, luôn luôn có $left| z ight| = 2$ . Khi đó tập đúng theo điểm trình diễn số phức $ mw = (1 - 2i)overline z + 3i$ là


Cho những số phức $z$ vừa lòng $left| z ight|=4$ . Biết rằng tập hợp các điểm trình diễn số phức $w = left( 3 + 4i ight)z + i$ là một trong đường tròn. Tính bán kính $r$ của mặt đường tròn đó.


Tập hợp những điểm trong phương diện phẳng tọa độ màn biểu diễn số phức $z$ thoả mãn điều kiện (2left| z - i ight| = left| z - overline z + 2i ight|) là hình gì?


Trên phương diện phẳng tọa độ (Oxy), tìm kiếm tập hợp các điểm biểu diễn các số phức (z) vừa lòng điều kiện (left| z - 2 ight| + left| z + 2 ight| = 10).


Cho các số phức (z_1 = 3 - 2i,) (z_2 = 1 + 4i) và (z_3 = - 1 + i) có biểu diễn hình học tập trong phương diện phẳng tọa độ Oxy lần lượt là các điểm (A,B,C). Diện tích tam giác ABC bằng:


Cho số phức (z = left( m + 3 ight) + left( m^2 - m - 6 ight)i) cùng với (m in mathbbR.) hotline (left( p ight)) là tập đúng theo điểm màn trình diễn số phức (z) trong khía cạnh phẳng tọa độ. Diện tích s hình phẳng giới hạn bởi (left( p ight)) và trục hoành bằng


Trên phương diện phẳng tọa độ (Oxy,) call (M) là điểm biểu diễn hình học tập của số phức (z = - 1 + 2i) và (alpha ) là góc lượng giác có tia đầu (Ox,) tia cuối (OM.) Tính ( an 2alpha .)


Cho nhì số phức (z_1,z_2) thỏa mãn nhu cầu (left| z_1 ight| = 6,left| z_2 ight| = 2). Hotline (M,N) theo thứ tự là các điểm màn trình diễn của số phức (z_1) với số phức (iz_2). Biết (widehat MON = 60^0). Tính (T = left| z_1^2 + 9z_2^2 ight|).


Cho nhị số phức (z_1 = 3 + i,)(z_2 = - 1 + 2i). Trong khía cạnh phẳng tọa độ, điểm màn biểu diễn cho số phức (w = 2z_1 - z_2) là:


Trong khía cạnh phẳng phức, gọi A, B, C, D lần lượt là những điểm biểu diễn các số phức (z_1 = - 1 + i,) (,,z_2 = 1 + 2i,)(z_3 = 2 - i,)(z_4 = - 3i). điện thoại tư vấn S diện tích s tứ giác ABCD. Tính S.

Xem thêm: Truyền Thuyết Về Phượng Hoàng Tái Sinh Pg, Phượng Hoàng Tái Sinh


Cho những số phức (z_1 = 2,z_2 = - 4i,z_3 = 2 - 4i) gồm điểm biểu diễn khớp ứng trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy là A, B, C. Diện tích s tam giác ABC bằng


Cho các số phức z thỏa mãn nhu cầu |z|= 2 và điểm A trong hình vẽ là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ, điểm màn biểu diễn số phức (w = dfrac - 4z) là một trong tứ điểm M, N, P, Q

*

Khi đó điểm màn trình diễn của số phức w là


Biết rằng tập phù hợp điểm biểu diễn những số phức (z) thỏa mãn nhu cầu (left| left( 1 + i ight)z + 5 - i ight| = 1) là con đường tròn tâm (Ileft( a;b ight)). Tính (a + b.)


Cho số phức (z) thỏa mãn (left| z + i ight| = 1). Hiểu được tập hợp các điểm màn trình diễn số phức (w = left( 3 + 4i ight)z + 2 + i) là 1 trong đường tròn trung tâm (I), điểm (I) bao gồm tọa độ là $I(a;b)$, tính $a-b$


Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp những điểm M màn biểu diễn của số phứczthỏa mãn(left| z + 1 + 3i ight| = left| z - 2 - i ight|) là phương trình mặt đường thẳng gồm dạng (ax+by+c=0). Lúc đó tỉ số(dfracab) bằng:


Trong mặt phẳng phức, tập hợp những điểm biểu diễn các số phứczthỏa mãn (z.ar z = 1) là con đường tròn có bán kính là:


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.