CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ VEN

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Biểu đồ ven

Đội tuyển chọn thi đá mong và đấu cờ vua của trường Tiểu học Võ Thị Sáu tất cả 22 em, trong các số ấy có 15 em thi đá mong và 12 em thi đấu cờ vua. Hỏi tất cả bao nhiêu em trong team tuyển tranh tài cả nhì môn ?

Giải:

*

Dựa vào hình vẽ, ta thấy số em chỉ thi đá ước là:

22 – 12 = 10 (em)

Số em trong đội tuyển thi đấu cả nhì môn là:

15 – 10 = 5 (em)

Đáp số:5 em

Ví dụ 2.Trong một họp báo hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Từng đại biểu nói được một hoặc hai hoặc bố thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Biết rằng bao gồm 39 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 35 đại biểu nói được giờ Pháp, 8 đại biểu nói được cả giờ Anh cùng tiếng Nga. Hỏi gồm bao nhiêu đại biểu chỉ nói được giờ đồng hồ Nga?

*

Số đại biểu nói được giờ Pháp hoặc giờ đồng hồ Nga là:

100 – 39 = 61 (đại biểu)

Số đại biểu nói được giờ đồng hồ Nga cơ mà không nói được giờ đồng hồ Pháp là:

61 – 35 = 26 (đại biểu)

Số đại biểu chỉ nói được giờ đồng hồ Nga là:

26 – 8 = 18 (đại biểu)

Đáp số:18 đại biểu

Ví dụ 3.Trong một họp báo hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Từng đại biểu hoàn toàn có thể sử dụng ít nhất 1 trong những ba sản phẩm công nghệ tiếng: Nga, trung hoa và Anh. Biết rằng bao gồm 30 đại biểu chỉ nói được giờ Anh, 40 đại biểu nói được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng trung hoa và 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga cùng Trung Quốc. Hỏi tất cả bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng?

*

Số đại biểu nói được giờ Nga hoặc tiếng trung quốc là:

100 – 30 = 70 (đại biểu)

Số đại biểu nói được giờ Nga tuy thế không nói được tiếng china là:

70 – 45 = 25 (đại biểu)

Số đại biểu nói được tiếng trung quốc nhưng không nói được tiếng Nga là:

70 – 40 = 30 (đại biểu)

Số đại biểu nói được tiếng Nga với tiếng trung quốc là:

70 – (25 + 30) = 15 (đại biểu)

Số đại biểu nói được cả bố thứ giờ là:

15 – 10 = 5 (đại biểu)

Đáp số:5 đại biểu

Ví dụ 4.

Lớp 4Acó 15 bạn muốn môntiếng Việt, 20 mình muốn môn Toán. Vào số chúng ta thíchTiếng Việthoặc đam mê Toán có 8bạn say mê cả nhì môn giờ đồng hồ Việtvà Toán. Trong lớp vẫn còncó 10bạn không thích môn như thế nào (trong nhì môn tiếng Việtvà Toán). Hỏi lớp 4A có bao nhiêu các bạn tất cả?

*

Số bạn muốn Toán tuy thế không yêu thích Tiếng việt:

20 – 8 = 12 (bạn)

Số mình muốn Tiếng việt cơ mà không phù hợp Toán:

15 – 8 = 7 (bạn)

Số học viên của cả lớp là:

12 + 7+ 8 + 10 = 37 (bạn)

Đáp số:37 bạn

Bài tập tự luyện:

Bài 1.Lớp 5A gồm 15 các bạn đăng kí học tập ngoại khoá môn Văn, 12 các bạn đăng kí học ngoại khoá môn Toán, trong đó có 7 bạn đăng kí học cả Văn và Toán. Hỏi:

a) gồm bao nhiêu các bạn đăng kí học Văn hoặc Toán?

b) gồm bao nhiêu chúng ta chỉ đăng kí học Văn? Bao nhiêu chúng ta chỉ đăng kí học tập Toán?

Bài 2.Trong một hội nghị, các đại biểu sử dụng một hoặc nhì trong ba thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Cho thấy thêm có 30 đại biểu chỉ nói được giờ Pháp, 35 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, đôi mươi đại biểu chỉ nói được giờ đồng hồ Nga và 15 đại biểu nói được cả tiếng Anh cùng tiếng Nga. Hỏi hội nghị đó tất cả bao nhiêu đại biểu tham dự?

Bài 3.Trường ban mai có 40 em học sinh dự thi ba môn: nhảy đầm dây, chạy và đá cầu. Trong số ấy có 8 em chỉ thi khiêu vũ dây, đôi mươi em thi chạy và 18 em thi đá câù. Hỏi bao gồm bao nhiêu em vừa thi chạy vừa thi đá cầu?

Bài4.

Xem thêm: Luận Điểm Là Gì, Luận Cứ Là Gì, Ví Dụ Trong Ngữ Văn 7, Luận Điểm Là Gì

Để giao hàng cho họp báo hội nghị quốc tế, ban tổ chức đã huy động 30 cán bộ phiên dịch giờ đồng hồ Anh, 25 cán bộ phiên dịch giờ Pháp, trong những số ấy 12 cán bộ phiên dịch được cả 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi:a, Ban tổ chức đã huy động tất cả bao nhiêu cán cỗ phiên dịch cho họp báo hội nghị đó.b, bao gồm bao nhiêu cán bộ chỉ dịch được giờ Anh, chỉ dịch được giờ đồng hồ Pháp?

Bài5.Lớp 5A tất cả 35 học sinh làm bài kiểm tra Toán. Đề bài gồm có 3 bài xích toán. Sau khi kiểm tra, giáo viên tổng đúng theo được tác dụng như sau: Có trăng tròn em giải được câu hỏi thứ nhất, 14 em giải được việc thứ hai, 10 em giải được câu hỏi thứ ba, 5 em giải được việc thứ hai với thứ ba, 2 em giải được bài bác toán đầu tiên và thiết bị hai,6 em làm được bài xích toán thứ nhất và vật dụng ba, chỉ có một học sinh đạt điểm 10 vị đã giải được cả 3 bài. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học sinh không giải được việc nào?