Tuyển tập đề thi 1 môn Toán lớp 2 tổng hợp các đề xem thêm hay, unique được Thu khoản học phí sưu tầm gửi đến những bạn, nhằm mục đích giúp các em học sinh tự luyện tập nhằm mục đích củng cố kiến thức đã học. 


*

Đề 2:

Bài 1: Tính

a. 453 + 246 = ……….

Bạn đang xem: Bộ đề toán lớp 2 học kỳ 2

b. 146 + 725 =………..

c. 752 – 569 =…………

d. 972 – 146 =………….

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a. 575 – 128 =

b. 492 – 215 =

c. 143 + 279 =

Bài 3: tìm kiếm X

a. X – 428 = 176 b. X + 215 = 772

……………….. ………………

……………….. ………………

Bài 4: câu hỏi như sau?

Một shop bán con đường trong ngày từ bây giờ bán được 453 kilogam đường. Buổi sáng bán tốt 236 kg con đường . Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg mặt đường ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 : Tìm những số gồm hai chữ số nhưng tổng những chữ số là 13 , tích là 36?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 : Trường đái học độc lập có 214 học sinh lớp 3 và 4 . Biết số học viên lớp 3 là 119 bạn . Hỏi trường tè học độc lập có bao nhiêu học sinh lớp 4 ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đề 3:

Bài 1. Đọc viết những số tương thích ở bảng sau:

Đọc SốViết Số
Bảy trăm nhị mươi ba…………………………………
Tám trăm mười lăm…………………………………
…………………………………415
…………………………………500

Bài 2:Làm phép so sánh

a. 457 so sánh 500

b. 248 so sánh265

c.401 so sánh397

d. 701so sánh 663

e. 359so sánh 556

f. 456 so sánh456

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

a. 3 x 6 =

b. 24 : 4 =

c. 5 x 7 =

d. 35 : 5 =

Bài 4. Đúng ghi “Đ”, không đúng ghi “S” vào ô trống:

a. 1 dm = 10 cm

b. 1 m = 10 cm

c. 1 dm = 100 cm

d. 1 m = 100 cm

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a. 532 + 225 =

b. 354 + 35 =

c. 972 – 430 =

d. 586 – 42 =

Bài 6. Tất cả 35 trái cam xếp vào những đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp vào được mấy đĩa?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. Cho hình tứ giác như hình vẽCho cạnh a=3cm; cạnh b=4cm; cạnh c=6cm; cạnh d=2cmTính chu vi của hình tứ giác ABCD.Kẻ thêm một đoạn trực tiếp để được 1 hình tứ giác cùng 1 hình tam giác.

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Tập 2 - Unit 9 Cities Of The Future (Phần I, Ii, Iii)

Đề 4:

Phần 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (3 điểm )

Câu 1. Chọn công dụng đúng điền vào chỗ chấm sau đây ?

1m = …. Cm

a. 1

b. 10

c. 100

Câu 2: vào hình bên gồm số hình chữ nhật là:

a. 1

b. 2

c. 3

Câu 3 :Điền dấu tương thích vào vị trí chấm vào phép tính sau:

400 + 60 + 9 …….. 459

a. >

b. DOWNLOAD:29 ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 2.

Tham khảo thêm một số trong những bộ đề thi không giống như:

Bộ Đề Thi lịch sử dân tộc – Địa Lý học tập Kỳ 2 Lớp 532 Đề Thi học Kỳ 2 Môn giờ đồng hồ Việt Lớp 2