Đặt tính: đặt các chữ số và một hàng làm sao để cho các chữ số thẳng cột với nhau.Thực hiện tại phép trừ theo lắp thêm tự từ bỏ trái sang phải.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 3

Để cộng, trừ những số có ba chữ số (nhớ một lần) ta thực hiện:

Đặt tính: đặt các chữ số cùng một hàng sao cho các chữ số thẳng cột cùng với nhau.Thực hiện phép trừ theo sản phẩm công nghệ tự từ trái sang trọng phải, hàng nào không trừ được thì ta mượn một đơn vị ở hàng bên cạnh.

1. Tính: 276 + 143 = ?

Đặt phép tính:

*

6 cùng 3 bởi 9 viết 9.7 cộng 4 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1.2 cộng 1 bởi 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

2. Tính: 728 - 253 = ?

Đặt phép tính:

*

8 trừ 3 bằng 5 viết 5.2 ko trừ được 5, rước 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1.2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.

3. Một bể chứa tất cả 734 quả bóng xanh với vàng. Biết số quả bóng vàng bao gồm trong bể là 418 quả. Hỏi số nhẵn xanh bao gồm trong bể là từng nào quả?

Bài giải:

Số bóng xanh bao gồm trong bể là:

734 – 418 = 316 (quả)

Đáp số: 316 trái bóng xanh

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 356 + 46 b) 436 + 144 c) 867 - 53

d) 518 - 79 e) 478 - 7 g) 376 - 89

Bài 2. kiếm tìm x:

a) x + 159 = 367 b) x – 13 = 317

c) 52 + x = 620 d) 263 - x = 106

Bài 3. tìm x:

a) x + 27 = 35 + 9 b) x – 13 = 28 + 345

c) 38 + x = 73 + 29 d) x – 16 = 66 - 19

Bài 4. buổi sớm chủ nhật Lan và Mai giúp bà bầu hái hoa, Lan hái được 35 bông hoa, Lan hái được ít hơn Mai là 5 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 5. search x:

a) x + 125 = 575 b) x – 18 = 152

c) 297 - x = 102 d) 45 + x = 246 + 154

Bài 6. nhì chú sâu tinh nghịch thi nhau thổi nhẵn trong khoảng thời gian bằng nhau. Chú màu đá quý thổi được 257 bóng, chú red color thổi yếu chú màu kim cương là 49 bóng. Hỏi:

a) Chú màu đỏ thổi được bao nhiêu bóng?

b) Cả nhị chú thổi được tất cả bao nhiêu bóng?

Bài 7. Nam bao gồm 136 siêu nhân, thấp hơn số siêu nhân anh hùng của Tùng là 39 và nhiều hơn thế nữa Sơn 54 cực kỳ nhân. Hỏi Tùng gồm bao nhiêu dị nhân và Sơn gồm bao nhiêu khôn cùng nhân.

Bài 8. kiếm tìm hiệu của số lớn số 1 có nhị chữ số và số bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số.

Bài 9. bao gồm hai tấm thẻ hình vuông vắn và viết bốn chữ số 3, 0, 2, 9 lên các tấm thẻ như hình mặt dưới.

*

Hãy viết toàn bộ các số bao gồm hai chữ số được chế tạo thành bằng câu hỏi ghép hai tấm thẻ trên.

Bài 10*.

Xem thêm: Tác Giả Của Bài Mùa Xuân Của Tôi, Mùa Xuân Của Tôi

Bắc có tương đối nhiều hơn Trung 17 viên bi. Trung có thấp hơn Nam 12 viên bi. Hỏi:

a) Ai có không ít bi nhất? Ai gồm ít bi nhất?

b) Bắc và Nam hơn hèn nhau bao nhiêu viên bi?

Học sinh học thêm các bài học tuần một trong những mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên inthepasttoys.net để hiểu bài tốt hơn.