Toán tổng tỉ lớp 4 là việc gây không ít khó khăn cho các em, đòi hỏi các em cần phải có tư duy tốt. Các em cùng inthepasttoys.net tìm hiểu bài toán này nhé!Sau đấy là 5 dạng toántổng tỉ lớp 4được inthepasttoys.net tổng hợp. Phụ huynh cùng các em gia nhập học tập, rèn luyện và củng nạm thêm kỹ năng về việc này.

Bạn đang xem: Các bài toán về tổng và tỉ số lớp 4

1. 5 dạng toán tổng tỉ lớp 4 thường gặp

Cách làm phổ biến của dạng toán này:

*

1.1. Dạng toán tổng tỉ lớp 4 cơ bản

1.1.1. Bài toán

Cho dữ kiện biết tổng, tỉ số của nhì số. Tìm cực hiếm của từng số.

1.1.2 bài xích tập

Bài 1: người mẹ và An trong năm này 45 tuổi, biết tuổi An bằng (Largedfrac14)tuổi của mẹ. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi ? con bao nhiêu tuổi ?

Bài 2: Huy và Hưng bao gồm 235 viên bi, biết số bi của Huy bằng (Largedfrac23) số bi của Hưng. Tra cứu số bi của Hưng và Huy.

Bài 3: Khối 4 cùng 5 bao gồm 396 học sinh, biết số học viên lớp 5 bởi (Largedfrac45) số học viên lớp 4. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học tập sinh?

1.1.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Sơ thứ số phần bằng nhau:

*

Tổng số phần đều nhau :

1 + 4 = 5 (phần)

Giá trị một phần :

45 : 5 = 9 (tuổi)

Số tuổi của An là :

1 x 9 = 9 (tuổi)

Số tuổi của bà bầu là :

4 x 9 = 36 (tuổi)

Vậy tuổi của mẹ là 36 (tuổi), tuổi của bé là 9 (tuổi)

Bài 2:

Sơ thiết bị số phần bởi nhau:

*

Tổng số phần đều nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Gía trị của một trong những phần là:

235 : 5 = 47 (viên)

Số viên bi của Huy là:

47 x 2 = 94 (viên)

Số viên bi của Hưng là:

47 x 3 = 141 (viên)

Vậy số bi của Hưng là 141 viên bi, số bi của Huy là 94 viên.

Bài 3:

Sơ thứ số phần bởi nhau:

*

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Giátrị của một phần là:

396 : 9 = 44 (học sinh)

Số học viên của khối 5 là:

44 x 4 = 176 (học sinh)

Số học sinh của khối 4 là:

44 x 5 = 220 (học sinh)

Vậy số học sinh khối 4 là 220 học tập sinh, số học viên của khối 5 là 176 học tập sinh.

1.2. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ

1.2.1. Bài toán

Bài toán cho thấy thêm các dữ kiện phụ, tỉ số. Yêu ước tìm tổng.

1.2.2. Bài tập

Bài 1: mang lại hình chữ nhật bao gồm chu vi 150m. Biết chiều dài bằng (Largedfrac23) chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật

Bài 2: gồm 2 kho chứa thóc, biết kho thứ nhất chỉ đựng được 76 tấn thóc. Số thóc sinh hoạt kho lắp thêm hai bằng (Largedfrac32) số thóc ở kho thiết bị nhất. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

1.2.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Sơ đồ gia dụng số phần bằng nhau:

*

Tổng số phần cân nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài cùng chiều rộng hình nhật là: 150 : 2 = 75 (m)

Gía trị của một phần là: 75 : 5 = 15 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 15 x 2 = 30 m

Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45 m

Diện tích hình chữ nhật là: 30 x 45 = 1350 ((m^2))

Vậy diện tích hình chữ nhật là 1350 (m^2)

Bài 2:

Sơ đồ dùng số phần bằng nhau:

*

Số thóc ngơi nghỉ kho sản phẩm hai là (76 x 3) : 2 = 114 tấn

Số thóc ở cả 2 kho là 76 + 114 = 190 tấn

Vậy cả hai kho bao gồm 190 tấn

1.3. Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

1.3.1. Bài xích toán

Cho biết tổng, tỉ số ở dạng ẩn. Yêu ước tìm quý giá của từng thành phần

1.3.2. Bài bác tập

Bài 1: nhì xe chở 35 tấn gạo. 3lần xe trước tiên bằng 4lần xe lắp thêm hai. Hỏi mỗi xe chở được từng nào tấn gạo?

Bài 2: chưng An và bác Bình làm cho được tất cả 108 sản phẩm. Trong số đó bác An thao tác làm việc trong 5 giờ, chưng Bình thao tác làm việc trong 7 giờ với mức thao tác làm việc của mọi người như nhau. Hỏi mỗi bác làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3: Chu vi hình chữ nhật là 630 cm, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Tra cứu chiều dài, chiều rộng lớn của hình đó.

1.3.3. Bài giải

Bài 1:

Sơ đồ số phần bằng nhau:

*

Ta gồm 3lần xe đầu tiên bằng 4lần xe sản phẩm công nghệ hai. Tốt xe đầu tiên bằng (Largedfrac43) xe máy hai

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 3 = 7 (phần)

Gía trị của một phần là 35 : 7 = 5 (tấn)

Xe trước tiên chở được số tấn gạo là 5 x 4= 20tấn

Xe thiết bị hai chở được số tấn gạo là 5x 3= 15tấn

Vậy xe thứ nhất chở được 15tấn gạo, xe sản phẩm hai chở được 15tấn gạo.

Bài 2:

Sơ đồ vật số phần bằng nhau:

*

Vì năng suất có tác dụng việc tương đồng nên thời hạn bác An làm cho gấp (Largedfrac57) thời hạn bác Bình làm. Nên tổng những phần đều bằng nhau là: 5 + 7 = 12 (phần)

Gía trị của một phần là: 108 : 12 = 9 (sản phẩm)

Trong 5 giờ bác An làm cho được số thành phầm là: 5 x 9 = 45 (sản phẩm)

Trong 7 giờ bác Bình làm cho được số thành phầm là: 7 x 9 = 63 (sản phẩm)

Vậy bác An là được 45 sản phẩm, chưng Bình làm được 63 sản phẩm.

Bài 3:

Sơ vật dụng số phần bởi nhau:

*

Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng tuyệt chiều lâu năm bằng(Largedfrac32) chiều rộng

Tổng số phần đều bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 630 : 2 = 315 (m)

Gía trị của 1 phần là: 315 : 5 = 63 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 63 x 3 = 189 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 63 x 2 = 126 (m)

Vậy chiều lâu năm là 189 m, chiều rộng lớn là 126 m.

1.4. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

1.4.1. Bài bác toán

Cho câu hỏi ẩn cả tổng cùng tỉ, biết tài liệu phụ đi kèm. Yêu mong tìm từng thành phần sau đó tìm tổng

1.4.2. Bài tập

Bài 1: Tìm nhì số tự nhiên. Biết trung bình cùng của nhị số bằng 143 cùng (Largedfrac16) số thứ nhất bằng (Largedfrac17) số đồ vật hai.

Bài 2: cha hơn nhỏ 30 tuổi, biết (Largedfrac12) tuổi con bằng (Largedfrac18) tuổi tía và bằng (Largedfrac114) tuổi ông. Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 3: nhị số tất cả tổng là (Largedfrac14) và thương cũng là (Largedfrac14). Tìm kiếm 2 số đó.

1.4.3. Bí quyết giải

Bài 1:

Sơ thiết bị số phần bằng nhau:

*

Tổng của 2 số là: 143 x 2 = 286

Tổng các phần đều bằng nhau là: 6 + 7 = 13 (phần)

Gía trị của một phần là: 286 : 13 = 22

Số thứ nhất là: 22 x 6 = 132

Số máy hai là: 22 x 7 = 154

Vậy số đầu tiên là 132, số sản phẩm công nghệ hai là 154.

Bài 2:

(Largedfrac12) tuổi con bởi (Largedfrac18) tuổi cha nghĩa là tuổi bố gấp 4 lần tuổi bé hay tuổi con bằng (Largedfrac14) tuổi của bố

Hiệu các phần bằng nhau của bố và bé là: 4 - 1 = 3 (phần)

Gía trị của 1 phần là: 30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bé là 10 tuổi

Tuổi của tía là 10 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi của ông là 10 : 2x 14 = 70 (tuổi)

Vậy tuổi của con là 10 tuổi, tuổi của bố là 40 tuổi , tuổi của ông là 70 tuổi.

Bài 3:

Thương là (Largedfrac14) tốt số trước tiên bằng (Largedfrac14) số trang bị hai

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Gía trị của một phần là: (Largedfrac14) : 5 = (Largedfrac120)

Số trước tiên là: (Largedfrac120)

Số sản phẩm công nghệ hai là: (Largedfrac120) x 4 = (Largedfrac15)

Vậy số thứ nhất là (Largedfrac120), số máy hai là (Largedfrac15)

1.5. Dạng ẩn côn trùng liên hệ

1.5.1. Bài xích tập

Bài 1: Một vỏ hộp bi có 48 viên bi có 3 color xanh, đỏ, vàng. Biết số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và vàng, số bi xanh cộng số bi đỏ vội 5 lần số bi vàng. Hỏi từng loại tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Hình chữ nhật bao gồm chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng lớn 2cm, thêm chiều lâu năm 2cm thì được hình chữ nhật mới gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3: Một ngôi trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học viên nam thì bao gồm 2 học viên nữ. Hỏi trường tiểu học đó tất cả bao nhiêu học viên nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

1.5.2. Bài giải

Bài 1:

Gọi số bi xanh là a

số bi đỏ là b

số bi rubi là c

Theo bài xích cho:

Số bi xanh bằng tổng số bi đỏ cộng vàng: a = b +c (1)

Số bi xanh cộng bi đỏ cấp 5 lần số bi vàng: a + b = 5 x c (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

b + c + b = 5 x c

2b = 4c

b = 2c (3)

Thay (3) vào 1 ta có: a = 2c + c = 3 x c (4)

Ta tất cả tổng số bi là a + b + c = 48

Thay (3), (4) vào biểu thức trên ta có:

3 x c + 2 x c + c = 48

6 x c = 48

c = 8 (bi vàng)

Số bi xanh là 8 x 3 = 24 viên

Số bi đỏ là 8 x 2 = 16 viên

Vậy số bi xanh là 24 viên, số bi đỏ là 16 viên, số bi vàng là 8 viên

Bài 2:

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là a

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là b

Tổng chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật là: a + b = 32 (cm) (1)

Nếu sút chiều rộng lớn đi 2cm ta được chiều rộng bắt đầu là: b - 2 (cm)

Nếu tăng chiều dài thêm 2cm ta được chiều dài mới là: a + 2 (cm)

Chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng lớn nên: a + 2 = 3x (b - 2) (2)

Thay (2) vào (1) ta có

3b - 8 + b = 32

4b = 40

b = 10

Chiều lâu năm hình chữ nhật là 32 - 10 = 22 cm

Vậy chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu lần lượt là 22cm, 10cm

Bài 3:

Theo đề mang lại 5 học viên nam thì gồm 2 học sinh nữ tức thị số học sinh nam bằng (Largedfrac52) số học viên nữ

Tổng số phần đều bằng nhau là: 5 + 2 = 7 (phần)

Gía trị của một trong những phần là: 567 : 7 = 81 (học sinh)

Số học viên nam là: 81 x 5 = 405 học sinh

Số học sinh nữ là: 81 x 2 = 162 học sinh

Vậy số học viên nam là 405, số học sinh nữ là 162.

2. Bài tập tự luyện toán tổng tỉ lớp 4 (có đáp án)

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên buộc phải số nhỏ bé thì ta được số lớn. Kiếm tìm 2 số đó.

Bài 2: Tìm số từ nhiên. Hiểu được nếu ta chế tạo bên bắt buộc của số kia một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số bắt đầu và số cũ là 519.

Bài 3: Tìm hai số bao gồm tổng là 128. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 6ở hàng đơn vị chức năng của số bự ta được số bé.

Bài 4:Tổng số tuổi hiện thời của nhị ông cháulà 62tuổi. Năm năm sau tuổi ôngsẽ gấp 7lần tuổi cháu. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay?

Bài 5: Trung bình cộng của 3 số là 195. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên cần số lắp thêm hai thì được số sản phẩm nhất, nếu cấp 4 lần số trang bị hai thì được số máy ba. Kiếm tìm 3 số đó.

2.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

Số béo là 800, số bé là 80.

Bài 2

Đáp án: 173.

Bài 3

Số béo là 67, số bé là 61.

Bài 4

Tuổi ông là 59 tuổi, tuổi cháu là 4 tuổi.

Bài 5

Số thứ nhất là 130, số sản phẩm công nghệ hai là 13, số thứ tía là 52.

Xem thêm: Luyen Tap Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 9, Please Wait

Như vậy bài xích học toán tổng tỉ lớp 4 hôm ni inthepasttoys.net đã cũng cấp gần như kiến thức, bí quyết giải và bài bác tập để học sinh luyện tập củng nỗ lực chắc con kiến thức. Dường như phụ huynh và các em bài viết liên quan các khóa huấn luyện và đào tạo toán trực đường tại inthepasttoys.net để học tập giỏi hơn.