Tổng hợp các công thức tính diện tích tam giác thường, diện tích s tam giác vuông, diện tích tam giác cân, diện tích s tam giác đều và diện tích tam giác vuông cân nặng cho chúng ta học sinh xem thêm với kiến thức chuẩn từ sách giáo khoa


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ví dụ: mang đến tam giác ABC vuông cân nặng tại A, bao gồm AB = AC = 10cm. Tính diện tích tam giác ABC thông qua công thức tính diện tích tam giác sống trên.

Đáp án :

Do cạnh AB = AC = a = 10cm

Xét tam giác ABC vuông cân nặng tại A, ta có:

S = (a2) : 2 = 100 : 2 = 50 cm2

Như vậy ta có diện tích tam giác vuông cân ABC vẫn là : 50 cm2

Tổng kết :

Với tổng hợp những công thức tính diện tích s tam giác vuông , tam giác thường xuyên , tam giác cân nặng và tam giác vuông cân nặng ở trên mong muốn mọi người hoàn toàn có thể có thêm những kinh nghiệm tay nghề và có thêm những kiến thức và kỹ năng bổ tích nhưng mà inthepasttoys.net đang tổng thích hợp và chắt lọc lên nhé .