13 mon Sáu, 2021inthepasttoys.net✅ bí quyết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Các công thức toán lớp 8

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN LỚP 8

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia CÁC ĐA THỨC
*
CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
*
8. Phép trừ hai phân thức
*
5. Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình
*Xem thêm: Tóm Tắt Vợ Chồng A Phủ Bằng Sơ Đồ Tư Duy Vợ Chồng A Phủ Bằng Sơ Đồ

4. Quy tắc đưa vế
*

HÌNH HỌC

*
4. Đường mức độ vừa phải của tam giác, của hình thang
*
5. Đối xứng trục
*
6. Hình bình hành
*
8. Hình chữ nhật
*
9. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
*
9. Đường thẳng song song cùng với một mặt đường thẳng cho trước
*

BẢNG TỔNG KẾT

*

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

*

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

*
3. Định lí TaLet vào tam giác
*
6. Tính chất đường phân giác trong tam giác
*
6. đặc thù đường phân giác vào tam giác
*
9. Những trường thích hợp đồng dạng của tam giác thường
*

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

*

B. HÌNH CHÓP ĐỀU

*
2. Hình chóp đều
*
3. Hình chóp cụt đều
*
*

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CHƢƠNG I – ĐẠI SỐ 8

*
*
*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 8

*
*
*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 8

*
*
*
*

ĐỀ CHƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 8

*
*
*

*
Trước đó

✅ bí quyết Toán lớp 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐