... CME là nhỏ nhất. Hình học 9 - Ôn thi vào 10 7 Bài 36 Cho tam giác nhọn ABC , Kẻ các đờng cao AD, BE, CF. Gọi H là trực tâm của tam giác. Gọi M, N, P, Q lần lợt là các hình chiếu vuông ... Chứng minh OI.OM = R2; OI. IM = IA2. 4. Chứng minh OAHB là hình thoi. 5. Chứng minh ba điểm O, H, M thẳng hàng. Hình học 9 - Ôn thi vào 10 6. Tìm quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đờng thẳng ... tại các điểm D, E, F . BF cắt (O) tại I , DI cắt BC tại M. Chứng minh : 1. Tam giác DEF có ba góc nhọn. 2. DF // BC. 3. Tứ giác BDFC nội tiếp. www.hsmath.netHình học 9 - Ôn thi vào 10 4.CFBMCBBD=...


Bạn đang xem: Các dạng toán hình học ôn thi vào lớp 10

*

... x Hình 01 O KH M E D C BA CÁC BÀI TOÁN HÌNH ÔN THI VÀO LỚP 10 (Dành tặng cho các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 không chuyên) Bài 1 Cho hình thang cân ABCD ... (Đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009-2 010 của tỉnh Hà Nam) . Từ câu 1 đến câu 3 trong quá trình ôn thi vào lớp 10 chắc chắn thầy cô nào cũng ôn tập, do đó những em nào ôn thi nghiêm ... 14 trang 72 SGK toán 9 tập 2. Các em lưu ý các bài tập này được vận dụng vào việc giải các bài tập khác nhé. 2. Không cần phải bàn, kết luận gợi liền cách chứng minh phải không các em? 3. Rõ ràng...
*

... cùng bằng đáy lớn AB. M là trung điểm của CD. Cho biết . Tính các góc của hình thang. Hướng dẫn giải Ta có AC = BD nên ABCD là hình thang cân, suy ra $latex \widehat{DAB} =\widehat{ABC}. Mà ... giác OMAH là hình bình hành. d) Trong tam giác vuông AHC có: Tam giác AHE cân tại H có nên là tam giác đều, suy ra AE = AH = a, suy ra EC = AC - AE = a. Vậy Bài 22 (LHP 2003 - 2004) Cho hình thang ... cung BC) + (đối đỉnh) Do đó: Vậy Khi đó AC = IA + IC = 10cm. Tam giác IAB vuông tại I, theo định lý Pytagore ta có: Tam giác ABC có AB = AC (=10cm) nên là tam giác cân tại A. b) Gọi E là trung...
*

*

*

... bài toán hình ôn thi vào lớp 10 chuyên toán (tt)1 ReplyBài 4. Cho ng tròn tâm O ng kính AB, C thu c (O) sao cho AC 2 2,237 53
45 844 3
5 793 26
2 2,526 38Xem thêm: 7 Mẫu Phân Tích Nhân Vật Thị Trong Vợ Nhặt (Kim Lân), Phân Tích Nhân Vật Thị Trong Vợ Nhặt (19 Mẫu)