*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng chừng 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu như ta phóng đại hạt nhân lên thành một trái bóng có đường kính 8 centimet thì đường kính nguyên tử sẽ là


Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng cộng hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không với điện là 12 hạt. Nguyên tử X gồm số khối là


Tổng số hạt có điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều phải có số phân tử proton bằng số hạt nơtron. Quý hiếm đúng độc nhất vô nhị với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm với có cân nặng nguyên tử là 65u. Cân nặng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 bao gồm tổng số phân tử proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế nữa trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và cân nặng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Hiểu được trong tinh thể, các nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, phần sót lại là rỗng. Trọng lượng riêng của fe là


Nguyên tử Au có bán kính và khối lượng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A với 197 g/mol. Biết trọng lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chiếm phần bao nhiêu xác suất trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy khối lượng theo đơn vị kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một yếu tắc hóa học vì chưng nó mang lại biết:


Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên nguyên tử là

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi bắn phá hạt nhân bạn ta tìm kiếm thấy một loại hạt có cân nặng gần bằng khối lượng của proton, hạt đó là electron.

(4) vào nguyên tử bất kể thì điện tích của lớp vỏ luôn bằng năng lượng điện của phân tử nhân cơ mà ngược dấu.

Số nhận xét đúng là:


Một nguyên tử tất cả tổng số hạt là 46. Trong các số đó tỉ số hạt mang điện tích so với hạt không sở hữu điện là 1,875. Cân nặng tuyệt đối của nguyên tử sẽ là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ có tổng số hạt bởi 29 cùng tổng số hạt với điện dương bằng 11. Nguyên tử X gồm số hạt mang điện dương nhiều hơn thế số hạt sở hữu điện dương vào Y bởi 6. Với số hạt không mang điện X nhiều hơn số hạt không với điện vào Y bằng 7. Tổng số hạt không với điện của hai nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ có số hạt không có điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- tất cả tổng số hạt là 29 cùng số hạt với điện chiếm phần 65,52% toàn bô hạt. Số hạt có điện trong X là


Ion dương M2+ có tổng số hạt là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron vào M là:


Một nguyên tử X có số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt sở hữu điện với số phân tử không mang điện là 14/9. Số phân tử không với điện là 


Biết 1 mol nguyên tử fe có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt bao gồm 26 electron. Số phân tử electron gồm trong 5,6g sắt là


Nguyên tử R có điện tích làm việc lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác minh nào sau đấy là không chính xác?


Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với cùng một gam hiđro đã thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có trọng lượng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bởi điện tích hạt nhân nguyên tử.

(2) Số hạt proton trong phân tử nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton bằng số hạt nơtron.

(4) Số phân tử nơtron trong hạt nhân luôn bằng số electron sinh hoạt lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhận xét không đúng là:


Tổng số phân tử không với điện trong phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Phương Trình Chuyển Động Thẳng Đều Có Dạng, Bài Tập Viết Phương Trình Chuyển Động Thẳng Đều


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.