Giá trị hoàn hảo của một trong những là khoảng cách từ số không. Bởi đó, giá trị tuyệt vời nhất luôn là số dương trong cả khi quý hiếm là số âm. Ví dụ, giá chỉ trị tuyệt đối của -7 là 7. Do vậy, bạn không thực sự cần một bảng tính để tìm các giá trị tuyệt vời của các số âm. Tuy nhiên, Excel bao gồm thể có ích cho việc đào bới tìm kiếm kiếm giá trị hoàn hảo của một dãy số dương cùng âm. Đây là cách bạn cũng có thể thêm những giá trị tuyệt đối cho tập dữ liệu bao gồm các số âm với dương trong Excel.

Bạn đang xem: Cách bấm giá trị tuyệt đối trong excel 2010


Chức năng ABS

ABS là hàm tuyệt vời nhất mà bạn có thể thêm vào bảng tính Excel. Đây là hàm trả về giá chỉ trị tuyệt vời nhất cho một vài trong một ô đối chọi lẻ. Đó là 1 hàm cơ bạn dạng không thêm giá trị tuyệt đối. Cú pháp cho ABS là: ABS (số) .

Ví dụ, mở một bảng tính Excel trống cùng nhập "-3454" vào ô B3. Sau đó chọn ô B4 cùng nhấn nút fx để xuất hiện sổ Chèn Hàm. Chọn tất cả từ trình đối chọi thả xuống Hoặc chọn hạng mục và nhấp vào ABS để xuất hiện sổ trong hình ảnh chụp ngay bên dưới.


*

Bây giờ dấn nút tham chiếu ô mang lại trường Số và chọn B3. Dìm nút OK để thêm tác dụng ABS vào bảng tính. Ô B4 vẫn trả lại quý hiếm là 3454 như được hiển thị bên dưới.


*

Bạn có thể tìm thấy giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất cho một dải ô bao gồm hàm này bằng phương pháp thêm cột ABS vào bảng tính. Tiếp nối chèn công dụng ABS vào những ô của cột. Nhập hàm = SUM vào ô sống cuối cột nhằm thêm giá trị tuyệt đối.

Kết đúng theo ABS với tác dụng SUMPRODUCT

Bạn hoàn toàn có thể kết phù hợp ABS với những hàm khác nhằm tính giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho số dương với số âm vào bảng tính Excel. SUMPRODUCT là giữa những hàm tất cả thể bao hàm ABS để cung cấp cho bạn giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho một loạt các giá trị dương và âm.


Trước tiên, nhập một số dữ liệu giả trong bảng tính của bạn cho hàm SUMPRODUCT. Nhập các giá trị "-4, " "4" với "7" vào những ô A2, A3 cùng A4. Lựa chọn ô A5 và nhấp vào bên trong thanh fx. Sau đó, nhập hàm "= SUMPRODUCT (A2: A4)" vào thanh fx và nhấn phím Enter. Điều đó sẽ trả về 7 trong ô A5, không phải là giá trị tuyệt đối.

Để tìm giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo cho phạm vi dữ liệu, bọn họ cần phối hợp ABS trong hàm SUMPRODUCT. Vì vậy, hãy sửa chữa thay thế hàm nơi bắt đầu = SUMPRODUCT (A2: A4) bằng = SUMPRODUCT (ABS (A2: A4)). Tiếp đến A5 đang trả lại 15 (4 + 4 + 7) mang lại phạm vi ô như được hiển thị ngay bên dưới.

Xem thêm: Em Rất Biết Cách Làm Mình Đẹp Ở Trên Instagram, Lời Bài Hát Instagram (Par Sg & Jukey Bùi)


*

Tìm quý giá tuyệt so với SUMIF

Hàm SUMIF là hàm mà bạn có thể tính tổng các giá trị đáp ứng một tiêu chuẩn được chỉ định. Như vậy, bạn có thể tìm thấy giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho một dải ô được thêm cùng với SUMIF. Cú pháp cho SUMIF là: SUMIF (phạm vi, tiêu chí, ) .


Bạn rất có thể tìm giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một dải ô bằng cách nhập hàm SUMIF theo cách bằng tay vào thanh fx. Lựa chọn ô A6 và nguồn vào "= SUMIF (A2: A4, "> 0 ) - SUMIF (A2: A4, "


*


*