Phương thức Inequality đến phép chúng ta giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Toàn bộ các dấu

*
, của bất phương trình điều được hỗ trợ

Về cách giải bất phương trình số 1 bằng Casio fx-580VN X mình vẫn đã nghiên cứu. Tuy sẽ giải được một lớp khá béo nhưng vẫn chưa hoàn thiện, lúc nào hoàn thiện mình sẽ trình làng với những bạn

1 Giải bất phương trình
Bạn đang xem: Cách bấm máy tính bất phương trình

Giải bất phương trình

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="22" width="158" style="vertical-align: -2px;"/>


*

Bước 1 nhận phím MENU

*

Bước 2 nhấn phím A để chọn phương thức Inequality

*

Bước 3 chọn bậc của bất phương trình

Vì đề xuất giải bất phương trình bậc 2 đề nghị mình đang nhấn phím 2

*

Bước 4 chọn dấu của bất phương trình

Vì yêu cầu chọn vệt

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="15" width="15" style="vertical-align: -2px;"/> nên mình đang nhấn phím 1

*

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => thừa nhận phím = => … => nhập hệ số ở đầu cuối => thừa nhận phím =

*

Bước 6 thừa nhận phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

*

*

Giải bất phương trình

*

Bước 1 nhấn phím OPTN

*

Bước 2 nhấn phím 1 để chọn Polynomial

*

Bước 3 chọn bậc của bất phương trình

Vì buộc phải giải bất phương trình bậc 3 phải mình đang nhấn phím 3

*

Bước 4 chọn dấu của bất phương trình

Vì nên chọn vệt

*

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhận phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

*

Bước 6 nhận phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

*

Ví dụ 1.3

Giải bất phương trình

*


*

Bước 1 lựa chọn bất phương trình bậc tư và vết

*

*

Bước 2 Nhập các hệ số tương ứng

*

Bước 3 thừa nhận phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho rằng

*

*

2 Nghiệm quan trọng đặc biệt khi giải bất phương trình

All Real Numbers bất phương trình sẽ cho có vô số nghiệmNo Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm>">Kiểm tra tính Đúng/ sai của đẳng thức, bất đẳng thức bằng máy tính xách tay Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ trường hợp thấy có ích ...

Xem thêm: ' Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi Phần 3 Diễn Viên, Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi, Profile Picture