Excel mang lại inthepasttoys.net 365 Excel mang lại inthepasttoys.net 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; ví như để đếm số lần một tp nhất định xuất hiện trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Cách lập bảng thống kê số lượng trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn mong muốn tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn có nhu cầu tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng một trong những như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một tự như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chí duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy coppy dữ liệu trong bảng bên dưới rồi dán lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị vào A4) trong các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số hãng apple (giá trị vào A2) và cam (giá trị vào A3) trong những ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 3. Công thức này áp dụng COUNTIF nhị lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác với () và giá trị trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về cực hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài thêm hơn 255 cam kết tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Không trả về tác dụng khi bạn mong đợi gồm kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và các ô được xem toán. Để tài năng này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác nên được mở.

Những cách thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không tách biệt chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói cách khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một lốt chấm hỏi khớp cùng với một ký kết tự đơn lẻ bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vệt chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm đa số trường hợp bao gồm "táo" với vần âm cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu ko chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất vệt trích dẫn thẳng với cong hoặc ký tự ko in ra. Trong những trường hợp này, COUNTIF có thể trả về giá trị không ý muốn muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi bao gồm tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi đã đặt thương hiệu trong công thức (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể phía trong trang tính hiện tại, một trang tính khác trong thuộc sổ làm việc hoặc từ bỏ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do bạn dùng khẳng định (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác inthepasttoys.net Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô gồm màu ô ráng thể bằng phương pháp sử dụng VBA.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Năm 2017, Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3 Cuối Học Kì 2 Năm 2017


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.