- Trong năng lượng điện một chiều, giữa những phần làm chúng ta cảm thấy hoảng sợ nhất có lẽ rằng là câu hỏi vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương. - Đây chưa phải là phần chính trong 1 bài tập năng lượng điện một chiều tuy vậy là phần trọng yếu, vì nếu vẽ lại mạch không đúng thì những đo lường và tính toán sau chính là vô nghĩa. - Vẽ lại mạch điện tương tự là có phương pháp (chứ không phải theo loại "tùy cơ ứng biến") phải nếu nắm rõ cách làm cho thì dù mạch tinh vi đến mấy các bạn cũng có tự tin làm chủ yếu xác. - Vẽ lại mạch điện thực tế rất solo giản, cơ mà để ngặt nghèo thì phần lý thuyết được viết hơi dài, do đó nếu như bạn nào không muốn đọc nhiều lý thuyết thì có thể kéo xuống xem thẳng phần III. Các ví dụ cũng sẽ hiểu được bí quyết làm.


Bạn đang xem: Cách mắc mạch điện

I. Các cách mắc cơ bản

Có 3 bí quyết mắc cơ bản trong một mạch điện là: a) mắc song song; b) mắc nối tiếp; c) mắc dạng mạch cầu, như hình dưới đây:
*
Cách mắc dạng mạch cầu rất nâng cao, phải trong phạm vi bài viết này sẽ không có dạng mạch cầu. Nội dung bài viết này chỉ đề cập mang đến mạch cầu là nhằm nếu các bạn có chạm chán phải bí quyết mắc dạng mạch cầu thì không cần phải "vẽ lại mạch" nữa, do đã về dạng cơ phiên bản rồi, tất cả vẽ nữa cũng vô ích. Vậy lúc nào cần vẽ lại mạch tương đương?Câu trả lời là khi trong mạch điện bao gồm trùng dẫn (tức là bao gồm 2 điểm trong mạch bị nối tắt cùng với nhau bằng một dây dẫn hoặc ampe kế lý tưởng) hoặc mạch mắc khôn xiết rối không dễ nhìn ra những dạng mắc cơ bản. lưu giữ ý: khi gặp gỡ dạng mạch gồm trùng dẫn thì cần nghĩ cho vẽ lại mạch ngay, ko nên kết luận vội, rất dễ dàng bị lừa nếu cấp kết luận.

II. Phương pháp vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương

Để vẽ lại mạch điện tương đương, ta áp dụng công việc như sau: Bước 0: Đặt tên toàn bộ các nút vào mạch điện (nút là nơi ngã 3, té 4 (tương từ bỏ như điểm giao thông thông); làm cho tiện từ sau đây ta call "nút" là "điểm"). Lấy một ví dụ ta đặt 2 điểm mập của mạch cần vẽ lại là $A$ cùng $B$, những điểm sót lại lần lượt là $M$, $N$, $P$, $Q$,... Bước 1: Liệt kê tất cả các cặp điểm trùng dẫn: là 2 điểm nối với nhau bằng 1 dây dẫn hoặc ampe kế lý tưởng, 2 đặc điểm đó sẽ được xem như trùng nhau.(Bước này cực kỳ quan trọng!). Bước 2: Vẽ (chấm) toàn bộ các điểm vào mạch ra giấy theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải ($A$ bên trái, $B$ bên phải). Những cặp điểm trùng dẫn nghỉ ngơi Bước 1 thì đặt trùng nhau. Bước 3: thêm các linh kiện (điện trở, biến đổi trở, đèn, tụ điện,...) vào những cặp điểm làm sao để cho giống với mạch gốc.

III. Các ví dụ

Ví dụ 1: mang đến mạch điện như Hình 1.1, biết $R_1 = R_2 = R_3=R=6 ext Omega$, tính năng lượng điện trở tương đương đoạn mạch AB.
*

Giải
:Bước 0: Đặt tên các nút. Done! Bước 1: tất cả 2 trùng dẫn: $A ≡ N$ với $M ≡ B$. Bước 2: Dựa theo Bước 1, vẽ những điểm cùng với $N ≡ A$ cùng $M ≡ B$: 
*
bước 3
• thêm $R_1$ thân $A$ và $M$: 
*
• đính thêm $R_2$ thân $M$ cùng $N$: 
*
• thêm $R_3$ thân $N$ cùng $B$: 
*
Vậy sau cuối mạch mắc ($R_1$ // $R_2$ // $R_3$) như Hình 1.2  $Rightarrow  R_AB = R / 3 = 2 ext Ω$.
*

Ví dụ 2
: mang lại mạch năng lượng điện như Hình 2.1. Biết $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 10 ext Ω$, tính năng lượng điện trở tương tự đoạn mạch AB.
*

Giải
: Bước 1: có 1 trùng dẫn: $N ≡ B$. Bước 2: Dựa theo Bước 1, vẽ những điểm với $N ≡ B$: 
*
bước 3
: • lắp $R_1$ thân $A$ cùng $M$: 
*
• thêm $R_2$ giữa $M$ với $B$: 
*
• lắp $R_3$ giữa $A$ cùng $N$: 
*
• thêm $R_4$ thân $M$ cùng $N$: 
*
Vậy ở đầu cuối mạch mắc <$R_3$ // ($R_1$ nt ($R_2$ // $R_4$))> như Hình 2.2  $Rightarrow  R_MN = R / 2$; $R_AMN = 3R / 2$; $R_AB = 3R / 5 = 6 ext Ω$.
*

Ví dụ 3
: cho mạch điện như Hình 3.1. Biết $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R = 6 ext Ω$, tính điện trở tương đương đoạn mạch AB.
*

Giải
:Bước 1: có một trùng dẫn: $N ≡ P$. Bước 2: Dựa theo Bước 1, vẽ những điểm cùng với $N ≡ P$: 
*
bước 3
• gắn $R_1$ thân $A$ cùng $P$: 
*
• đính $R_2$ thân $M$ với $B$: 
*
• lắp $R_3$ giữa $M$ cùng $P$: 
*
• thêm $R_4$ thân $M$ cùng $N$: 
*
• lắp $R_5$ giữa $A$ và $N$: 
*
Vậy sau cuối mạch mắc <($R_1$ // $R_5$) nt ($R_3$ // $R_4$) nt $R_2$> như Hình 3.2  $Rightarrow  R_AN = R / 2$; $R_NM = R / 2$; $R_AB = 2R = 12 ext Ω$.

IV. Bài bác tập

Bài 1: cho mạch năng lượng điện như Hình 4. Biết $R_1 = 3 ext Ω$, $R_2 = R_3 = R_4 = 6 ext Ω$, tính điện trở tương đương đoạn mạch AB khi: a) khóa K mở;b) khóa K đóng.
$ exta) // R_2 Rightarrow R_AB = 3 Omega$. $ extb) (R_2 // R_3 //R_4) Rightarrow R_AB = 2 Omega$.


Xem thêm: Cách Ngâm Rượu Tỏi Mật Ong Công Hiệu Bất Ngờ, Rượu Tỏi Mật Ong

Bài 2
: mang đến mạch điện như Hình 5. Biết $R_1 = 3 ext Ω$, $R_2 = 4 ext Ω$, $R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 6 ext Ω$, tính năng lượng điện trở tương tự đoạn mạch AB.