Bài tập Rút gọn biểu thức đựng logarit rất hay

Với bài bác tập Rút gọn biểu thức chứa logarit rất hay Toán lớp 12 gồm đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ minh họa và bài bác tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Rút gọn gàng biểu thức đựng logarit từ kia đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 12.

*

1. Phương thức giải

Muốn rút gọn các biểu thức chứa logarit ta đề xuất sử dụng các quy tắc tính logarit cùng đổi cơ số của logarit. Bên cạnh ra, ta còn phải sử dụng những công thức lũy thừa vẫn học.

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Rút gọn p = 3log94 + log35

A. P= 80 B. P= 9C. P= 10 D. 27

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

*

Do đó

*

Ví dụ 2. Cho a > 0 và a không giống 1. Rút gọn phường = loga tan60 + logacot60 + log√aa2

A. P= 1 B. P= 2C. P= 4D. P= 0

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

*

Ví dụ 3. Cho số a> 0 với a không giống 1. Rút gọn gàng biểu thức

*

*
*

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*
*
*

Ví dụ 4. Cho a, b > 0 cùng a,b ≠ 1, biểu thức phường = log√ab3.logba4 có mức giá trị bởi bao nhiêu?

A. 6B.24C. 12D.18

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

*
*

Ví dụ 5. Kết quả rút gọn gàng biểu thức A = 36log65 + 101 − log2 − 3log936 là

A. 42.B. 24.C.12.D.20

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

*
*

Ví dụ 6. Cho a > 0,a ≠ 1 biểu thức

*
có mức giá trị bằng

A. 4lna +6loga4.B. 4lna C. 0 D.4logae

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

*
*

Ví dụ 7.


Bạn đang xem: Cách rút gọn biểu thức logarit


Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Trong Thời Gian Nghỉ Dịch Môn Tiếng Anh, Nam Won A Scholarship

Cho log3x = 3log32 + log925 - log√33. Khi ấy giá trị của x bằng: