bài xích học hôm nay con tiếp xúc với dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật. Đây là 1 trong dạng khá mới sẽ gây không ít khó khăn cho những con khi học.Để học xuất sắc toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật con cần nắm cứng cáp các đặc điểm của hình chữ nhật tương tự như công thức đo lường và tính toán chu vi hình chữ nhật. Chuyên cần luyện tập các bài tập từ dễ dàng tới nâng cao. Dưới đây các concùng inthepasttoys.net tò mò bài học này nhé.

Bạn đang xem: Cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

1. Trình làng chu vi hình chữ nhật

1.1 Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả 4 góc vuông, tất cả 2 cạnh dài bằng nhau và nhì cạnh ngắn bằng nhau.Độ nhiều năm cạnh dài là chiều dài, độ dài cạnh ngắn là chiều rộng.

1.2 Chu vi là gì?

Chu vi là độ nhiều năm đường phủ quanh của một hình.

1.3 Chu vi hình chữ nhật là gì?

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cùng chiều rộng (cùng đơn vị chức năng đo) toàn bộ nhân 2.

Ví dụ: cho hình chữ nhật ABCD, có chiều dài là 5cm, chiều rộng lớn là 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

2. Phương pháp chu vi hình chữ nhật

*

3. Những dạng bài xích tập toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật

3.1. Dạng 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật

3.1.1. Phương thức làm:

Áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật: (a + b) x 2.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều dài cùng chiều rộng.

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7 cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.1.3. Bài xích giải

Bài 1

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.2. Dạng 2: đối chiếu chu vi những hình chữ nhật

3.2.1. Phương thức làm:

Bước 1: Tính chu vi của từng hình

Bước 2: Đi so sánh chu vi của các hình, chú ý phải cùng đơn vị chức năng đo

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1:So sánh chu vi các hình chữ nhật

a) mang lại hình chữ nhật ABCD biết chiều dài là 5cm, chiều rộng là 4cm cùng hình chữ nhật MNPQ biết chiều lâu năm 2dm, chiều rộng lớn 1dm.

b) chiếc khăn hình chữ nhật biết chiều dài 18cm, chiều rộng lớn là 14cm cùng quyển sách hình chữ nhật biết chiều dài 17cm, chiều rộng 15cm.

3.2.3. Bài bác giải

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(1 + 2) x 2 = 6 (dm)

Vì không cùng đơn vị đo đề xuất trước khi so sánh phải đem về cùng đối kháng vị.

Đổi chu vi hình chữ nhật MNPQ 6 dm = 60cm

Vì 18cm hu vi hình chữ nhật ABCD

b) Chu vi chiếc khăn hình chữ nhật là (18+ 14) x 2 = 64 (cm)

Chu vi quyển sách hình chữ nhật là: ( 15 + 17) x 2 = 64 (cm)

Vậy chu vi dòng khăn hình chữ nhật = chu vi quyển sách hình chữ nhật

3.3. Dạng 3: cho thấy chu vi hình chữ nhật, biết chiều dài hoặc chiều rộng. Kiếm tìm độ nhiều năm cạnh còn lại.

3.3.1. Cách thức làm:

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: tra cứu một cạnh của hình chữ nhật

Một bức tranh hình chữ nhật có chu vi là 10m, chiều dài3m. Tra cứu chiều rộngbức tranh.

Bài 2: một cái sân hình chữ nhật tất cả chu vi là 30m, biết chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng sân. Tra cứu chiều dài và chiều rộng sân.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Có Đáp Án Lời Giải

3.3.3. Bài giải

Bài 1

Nửa chu vi bức tranh là:

10 : 2 = 5 (m)

Chiều rộng của tranh ảnh là:

5 - 3 = 2 (m)

Bài 2

Gọi chiều rộng lớn sân là a

Theo đề bài xích có chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn nên gồm chiều dài sân là 2 x a

Nửa chu vi hình chữ nhật là (chiều nhiều năm + chiều rộng) = 15m

Thay chiều dài với chiều rộng lớn vào ta có: 2 x a + a = 15

3 x a = 15

a = 5

Vậy chiều rộng lớn sân là 5m, chiều dài sân là 10m.

Ngoài dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật ra những phụ huynh có thể đọc thêm các khóa huấn luyện và đào tạo toán trên inthepasttoys.net để giúp các em củng cố tốt kiến thức, chinh phục môn toán tốt hơn!