Đối cùng với đoạn mạch tuy vậy song, điện trở tương tự của đoạn mạch có bởi tổng những điện biến đổi phần như đoạn mạch thông suốt không?

Bài viết này sẽ mang đến biết: bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương, hiệu điện vậy U cùng cường độ loại điện I của đoạn mạch tuy vậy song viết như thế nào?

I. Cường độ dòng điện với hiệu điện cụ trong đoạn mạch song song

1. Ghi nhớ lại kiến thức và kỹ năng lớp 7 về I với U của mạch song song

• trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc tuy nhiên song

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ cái điện chạy qua những mạch rẽ: I = I1 + I2

- Hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn mạch bằng hiệu điện nắm giữa nhì đầu từng mạch rẽ: U = U1 = U2

2. Đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song

*

- Cường độ mẫu điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần nghịch với năng lượng điện trở đó:

II. Điện trở tương tự của đoạn mạch song song

- phương pháp tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song tất cả hai năng lượng điện trở R1, R2 là:

Như vậy, Đối cùng với đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc song song thìnghịch hòn đảo của năng lượng điện trở tương đương bằng tổng những nghịch hòn đảo của từng điện biến hóa phần.

Bạn đang xem: Cách tính điện trở song song

- không ngừng mở rộng đoạn mạch tất cả n điện trở mắc song song, ta có công thức tính điện trở tương tự như sau:

> lưu ý: Vôn kế tất cả điện trở Rv không nhỏ so với năng lượng điện trở của đoạn mạch bắt buộc đo hiệu điện cầm cố và được mắc tuy nhiên song cùng với mạch đó, bắt buộc dòng năng lượng điện chạy qua vôn kế bao gồm cường độ không xứng đáng kể. Do đó, lúc tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch này hoàn toàn có thể bỏ qua số hạng.

III. Vận dụng

* CâuC4 trang 15 SGK đồ dùng Lý 9:Trong phòng học tập đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần trên nhà có cùng hiệu điện nắm định mức 220V. Hiệu điện cố kỉnh của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đều có công tắc và mong chì đảm bảo riêng.

- Đèn với quạt được mắc thay nào vào nguồn để chúng chuyển động bình thường?

- Vẽ sơ trang bị mạch điện đó. Cho kí hiêu sơ đồ của quạt điện là:

*

- nếu như đèn không vận động thì quạt có hoạt động không? vì chưng sao?

> Lời giải:

- Đèn với quạt được mắc song song vào mối cung cấp 220V để chúng hoạt động bình thường.

- Sơ trang bị mạch năng lượng điện như hình sau:


*

- trường hợp đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện ráng đã cho.

* CâuC5 trang 16 SGK vật Lý 9:Cho hai năng lượng điện trở R1= R2= 30Ω được mắc như sơ vật dụng hình 5.2a (SGK).


*

- Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

- trường hợp mắc thêm một năng lượng điện trở R3= 30Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 5.2b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bởi bao nhiêu?

So sánh năng lượng điện trở đó với mỗi điện vươn lên là phần

> Lời giải:

-Theo công thức tính năng lượng điện trở tương đương (gồm R1 với R2)của đoạn mạch tiếp liền ta có:


- tiếp tục vận dụng cách làm tính điện trở tương đương (gồm R12 và R3) của đoạn mạch nối tiếp ta có:

⇒ Điện trở tương đương Rtd nhỏ tuổi hơn từng điện thay đổi phần.

Trên đấy là nội dung về mạch điện song song, sau khi học dứt bài này các em vẫn biết công thức tính năng lượng điện trở tương tự Rtđtrong đoạn mạch nối tiếp và ghi nhớ lại các công thức tính hiệu điện ráng U cùng cường độ chiếc điện I trong mạch nối liền này.

* những ý chính cần ghi nhớ trong bài bác này:Đối với đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc song SONG:

1- Cường độ mẫu điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ mẫu điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1+ I2

2- Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu đoạn mạch tuy nhiên song bằng hiệu điện thay giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1= U2

3- Điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính theo công thức:

4- Cường độ loại điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ thành phần nghịc với điện trở đó:


Table of Contents

1. Cường độ chiếc điện với hiệu điện cầm cố trong đoạn mạch nối tiếp


*

+= = + = +

+ Theo định phương pháp Ohm, ta có:


Mà = buộc phải hay

Trong đó:: cường độ mẫu điện qua đoạn mạch AB (đơn vị A),: cường độ cái điện qua điện trở , (đơn vị A) hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu đoạn mạch AB (đơn vị V), : hiệu điện nuốm giữa nhì đầu điện trở , (đơn vị V)

, : giá chỉ trị những điện trở (đơn vị Ω)

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương đương (, đơn vị Ω) của đoạn mạch gồm nhiều điện trở là một trong điện trở thay thế sửa chữa cho các điện trở đó, sao cho với và một hiệu điện rứa thì cường độ mẫu điện qua đoạn mạch vẫn có giá trị như cũ.

Ta có:

+= =

+ = + = +

Mà = phải IR = +

Vậy: = +

Nếu đoạn mạch bao gồm n năng lượng điện trở tương tự nhau mắc tiếp nối thì = nR với R là cực hiếm mỗi điện trở.

II. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song

1. Cường độ loại điện với hiệu điện cụ trong đoạn mạch tuy vậy song


+ = + + = =

+ Theo định phép tắc Ohm, ta có:


2. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song

Ta có:+ = + = +

+ = =

Mà I= nên Vậy: hay

Nếu đoạn mạch có n điện trở giống nhau mắc tuy nhiên song thì = cùng với R là quý giá mỗi điện trở.

B. Bài tập áp dụng điện trở mắc nối liền - năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song

Bài 1: Hai năng lượng điện trở , với ampe kế gồm điện trở không đáng kể được mắc nối liền với nhau vào nhị điểm A và B. Cho = 5 Ω, = 10 Ω, ampe kế chỉ 0,2 A.

a. Vẽ sơ thứ mạch điện.

b. Tính điện trở tương tự của cả đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu đoạn mạch AB cùng hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu điện trở , .

Hướng dẫn:a.


b. Vì thông suốt nên = + = 15 Ω.

c. Bởi nối tiếpnên = = = = 0,2 A+ = = 3 V+ = = 1 V

+ = = 2 V

Bài 2: mang đến sơ vật mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết = 5 Ω, = đôi mươi Ω, ampe kế chỉ 0,6 A. Làm lơ điện trở của các ampe kế.


a. Tính hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ chiếc điện làm việc mạch thiết yếu và cường độ cái điện qua năng lượng điện trở .

Hướng dẫn:

a. Ta bao gồm = = 0,6 A

Theo định Ohm:

Vì tuy nhiên song nên= = = 3 V

b. Vì tuy vậy song nên = 4 Ω+ = 0,75 A

+= 0,15 A

Bài 3: Cho sơ đồ dùng mạch điện như hình vẽ. Biết = = 6 Ω, = 4 Ω.


a. Tính điện trở tương tự của toàn mạch.

b. Biết = 14 V. Tính cường độ cái điện chạy trong mạch thiết yếu và cường độ mẫu điện qua mỗi năng lượng điện trở.

c. Tháo khỏi đoạn mạch năng lượng điện rồi dùng dây dẫn nối B và C. Tính cường độ dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở cùng hiệu điện ráng giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở.

Hướng dẫn:

a. Vì tuy vậy song cùng = = 6 Ω bắt buộc = 3 Ω

Vì nối tiếp nên = + = 7 Ω

b. Theo định lý lẽ Ohm:= 2 A


Vì tiếp liền nên I = = = 2 A

Theo định phép tắc Ohm:

Vì tuy nhiên song nên:+ = = = 6 V+

c. Cởi khỏi đoạn mạch năng lượng điện rồi cần sử dụng dây dẫn nối B cùng C thì đoạn mạch gồm tuy nhiên song .


Vì song song nên:

+ = = = 14 V không đổi.+

Bài 4: cho nối tiếp tiếp nối mắc tuy nhiên song với một ampe kế mắc tiếp nối với . Biết = = = 3 Ω. Biết điện trở của ampe kế không đáng kể.

a. Vẽ sơ thiết bị mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện nắm giữa hai đầu đoạn mạch khi ampe kế chỉ 1 A.

Hướng dẫn:

a.


b. Vì nối liền và = = 3 Ωnên = 2 = 6 Ω.

Vì tuy vậy song bắt buộc = 2 Ω

c. Ta có: = = 1 A

Theo định qui định Ohm:

Vì tuy nhiên song đề xuất = = = 3 V

Bài 5: đến sơ đồ vật mạch năng lượng điện như hình bên dưới, biết = 25 Ω. Khi khóa K đóng ampe kế chỉ 4 A còn khi khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5 A. Tính hiệu điện núm giữa nhị đầu đoạn mạch với điện trở ? bỏ lỡ điện trở của ampe kế.


Hướng dẫn:

Khi khóa K đóng, đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở .

Ta có: = = 4 A

Theo định lý lẽ Ohm:

Khi khóa K mở, đoạn mạch chỉ tất cả điện trở thông suốt .

Theo định hiện tượng Ohm: Ω.

Xem thêm: Cuộc Sống Hiện Tại Của Bộ Đôi Mc Miko Lan Trinh Và Nguyên Khang

Mà = + nên = 15 Ω.

Người biên soạn:Giáo viên. Phù Thị Tiến (Tổ vật lí - Công nghệ)Trường TH - trung học cơ sở - trung học phổ thông Lê Thánh Tông