Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cưng cửng hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Đại cương cứng hóa học hữu cơ

Đồng đẳng, đồng phân cùng độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ

I. Phương thức giải

- nạm chắc kiến thức và kỹ năng về đồng đẳng – đồng phân.

Bạn đang xem: Cách tính độ bất bão hòa


- xác minh độ bất bão hòa của phân tử hợp hóa học hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp chất hữu cơ tất cả dạng: CxHyOzNtClu

Đọ bất bão hòa: Δ = (2x+2-y+t-u)/2

II. Ví dụ

Bài 1: nỗ lực nào là đồng đẳng? đồng phân? mang ví dụ minh họa.

Trả lời

- Đồng đẳng: đông đảo hợp chất gồm thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, nhưng có đặc thù hóa học tựa như nhau là hầu hết chất đồng đẳng.

Ví dụ: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH thuộc cùng dãy đồng đẳng của ancol.

- Đồng phân: mọi hợp chất khác nhau nhưng gồm cùng CTPT được gọi là những chất đồng phân của nhau.

Ví dụ: C2H5OH với CH3OCH3


Bài 2: xác minh số liên kết đôi trong phân tử bên dưới đây:

a. Vi-ta-min A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba.

b. Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết song và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Biết licopen nghỉ ngơi dạng mạch hở.

Trả lời

a. Độ bất bão hòa của phân tử C20H30O là: Δ = (20.2-30+2)/2 = 6

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và ko có chứa liên kết ba.

Xem thêm: Giáo Án Tự Chọn Toán 8 Chủ Đề Bám Sát, Ga Tự Chọn Toán 8 Năm Học 2019

Vậy số liên kết đôi của phân tử là: 6-1 = 5

b. Độ bất bão hòa của phân tử C40H56 là: Δ = (40.2-56+2)/2 = 13

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử.

Vậy số links đôi của phân tử là: 13


Quảng cáo

Tham khảo các bài chăm đề 4 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube inthepasttoys.net


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 trên khoahoc.inthepasttoys.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, inthepasttoys.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.inthepasttoys.net