Trong hệ thống kê giám sát quốc tế 1u = 1/NA gram = 1/(1000NA)kg (Với NA là hằng số Avogadro)

1u ≈ 1.66053886 x 10-27kg

1u ≈ 1.6605 x 10-24g

Công thức tính trọng lượng riêng của nguyên tử là d = m/V

1mol nguyên tử đựng N = 6,02.1023 nguyên tử

- khối lượng của các hạt kết cấu nên nguyên tử:

+) khối lượng của một electron: me = 9,1094.10-31 kg.

Bạn đang xem: Cách tính khối lượng tuyệt đối

+) trọng lượng của một proton: mp = 1,6726.10-27 kg.

+) khối lượng của một nơtron: mn = 1,6748.10-27 kg.

Vậy giải pháp tính cân nặng nguyên tử hóa 10 là phương pháp sau

m (nguyên tử) = m (p) x n (p) + m (n) x n (n)

Cùng top lời giải bài viết liên quan về các công thức khác liên quan đến nguyên tử và bài bác tập tính cân nặng nguyên tử nhé

*

Cần nhớ

- 1u = 1,6605. 10-27 kg

- 1Å = 10-8cm = 10-10 m

- khối lượng nguyên tử kha khá và trọng lượng nguyên tử tuyệt vời và hoàn hảo nhất :

+ khối lượng tuyệt đối (m) của nguyên tử là cân nặng thực của nguyên tử (rất nhỏ)

+ khối lượng tương đối của nguyên tử (M) là cân nặng nguyên tử tính theo đơn vị Cacbon (đvC) hay còn gọi là cân nặng mol.

Quy ước: 1đvC = 1u = 1/12 cân nặng tuyệt đối của 12C = 1,66 . 10-24 g

+ quan hệ giữa khối lượng tương đối và khối lượng tuyệt đối :

m = 1,66.10-24M (gam) hoặc m = M/(6,023.1023) (gam)

- Nguyên tử có ngoại hình cầu rất có thể tích V = 4/3πr3 (r là bán kính nguyên tử).

- khối lượng riêng của nguyên tử d = m/V .

- 1 mol nguyên tử đựng N = 6,02.1023 nguyên tử

Nhận xét: Proton cùng nơtron có khối lượng xấp xỉ nhau cùng chúng phệ hơn khối lượng của electron khoảng chừng 1836 lần, bởi đó có thể coi cân nặng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở phân tử nhân nguyên tử (khối lượng của các electron là không đáng kể, hoàn toàn có thể bỏ qua).

- Nguyên tử có cân nặng vô cùng nhỏ tuổi bé, nếu như tính bằng đơn vị gam thì số trị vượt bé, ko tiện sử dụng. Vị đó, quy mong lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C làm solo vị cân nặng cho nguyên tử, gọi là đơn vị chức năng cacbon, viết tắt là đvC, kí hiệu nước ngoài là u.

Chú ý:

+) cân nặng tính bằng đơn vị chức năng cacbon chỉ là cân nặng tương đối giữa các nguyên tử. Fan ta gọi trọng lượng này là nguyên tử khối.

Nguyên tử khối là trọng lượng của một nguyên tử tính theo đơn vị chức năng cacbon.

*

+) Nguyên tử hiđro có cân nặng nhẹ nhất.

+) Nguyên tử khối của một số trong những nguyên tố hay gặp 

Số proton

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

Nguyên tử khối

Hóa trị

1HiđroH1I
2HeliHe4 
3LitiLi7I
4BeriBe9II
5BoB1111 III
6CacbonC12IV, II
7NitơN14III, II, IV…
8OxiO16II
9FloF19I
10NeonNe20 
11NatriNa23I
12MagieMg24II
13NhômAl27III
14SilicSi28IV
15PhotphoP31III, V
16Lưu huỳnhS32II, IV,VI
17CloCl35,5I, …
18AgonAr39,9 
19KaliK39I
20CanxiCa40II
.    
.    
.    
24CromCr52II, III, …
25ManganMn55II, IV, VII…
26SắtFe56II, III
29ĐồngCu64I, II
30KẽmZn65II
35BromBr80I, …
47BạcAg108I
56BariBa137II
80Thủy ngânHg201I, II
82ChìPb207II, IV

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Biết nguyên tử nhôm có 13 proton, 14 nơtron. Trọng lượng tính bởi gam của một nguyên tử nhôm là

A. 5,32.10-23g.

B. 6,02.10-23g.

C. 4,48.10-23g.

D. 3,99.10-23g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

mAl ≈ ∑mp + ∑mn = 13u + 14u = 27u.

Có 1u = 1,6605.10-27kg ⇒ mAl = 27. 1,6605.10-27.1000 = 4,48.10-27g.

Ví dụ 2: Hãy đối chiếu xem nguyên tử magie nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần đối với nguyên tử cacbon?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC; nguyên tử khối của cacbon là 12 đvC.

⇒Nguyên tử magie nặng nề hơn = gấp đôi nguyên tử cacbon.

Ví dụ 3: Nguyên tử X nặng vội 4 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy X thuộc nguyên tố nào?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của nitơ = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 4 x 14 = 56 (đvC)

Vậy X là nguyên tố sắt (Fe).

Bài tập – bao gồm đáp án 

Câu 1: Nguyên tử khối là

A. Trọng lượng của nguyên tử tính bởi gam.

B. Trọng lượng của phân tử tính bởi đvC.

C. Khối lượng của nguyên tử tính bằng đvC.

D. Cân nặng của phân tử tính bởi gam.

Đáp án: Chọn C.

Câu 2: Nguyên tử khối của clo là

A. 71 đvC.

B. 35,5 gam.

C. 71 gam.

D. 35,5 đvC.

Đáp án: Chọn D.

Câu 3: Khối lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có cân nặng của 1 đvC là

A. 8,553. 10-23 g.

B. 2,6605. 10-23 g.

C. 0,16605. 10-23 g.

D. 18,56. 10-23 g.

Đáp án: Chọn C.

⇒ 1 đvC = 1/12 .19,9265. 10-23 = 0,16605. 10-23 (g).

Câu 4: Biết rằng tư nguyên tử Mg nặng trĩu bằng cha nguyên tử của nguyên tố X. Vậy tên của yếu tắc X là

A. Lưu lại huỳnh.

B. Sắt.

C. Nitơ.

D. Can xi.

Đáp án: Chọn A

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC. Đặt nguyên tử khối của X là M.

Theo bài ra, ta có: 4.24 = 3.M ⇒ M = (4.24)/3 = 32 đvC

Vậy X là nguyên tố lưu huỳnh (S).

Câu 5: Khối lượng tương đối của một phân tử H2O là

A. 18 đvC.

B. 18 gam.

C.34 đvC.

D. 18kg.

Đáp án: Chọn A.

Khối lượng kha khá của một phân tử nước = MH2O = 2.1 + 16 = 18 (đvC).

Câu 6: Biết nguyên tử nitơ gồm gồm 7 proton, 7 nơtron và 7 electron. Khối lượng của toàn nguyên tử nitơ là

A. 14 gam.

B. 21 gam.

C. 2,34. 10-23 gam.

D. 2,34. 10-27 gam.

Đáp án: Chọn C.

Xem thêm: Xét Dấu Nhị Thức Bậc 1 - Nhị Thức Bậc Nhất Là Gì

Ta có:

mC = ∑mp + ∑me + ∑mn = 7. 1,6726.10-27 + 7. 9,1094.10-31 + 7.1,6748.10-27

= 2,34.10-26kg = 2,34.10-23 gam.

Câu 7: Trường thích hợp nào đưới đây bao gồm sự tương xứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?