Bạn đang khám phá về bí quyết tính thể tích của những hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin nhờ cất hộ đến các bạn các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp cùng thể tích khối lăng trụ chúng ta đón coi để áp dụng giải bài xích tập tốt nhất.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình chóp


1. Biện pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong các số ấy r là bán kính mặt đáy, h là chiều cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn và lấy giá trị của π là 3,14. Hình nón thường chạm mặt nhất xuất hiện đáy là hình tròn. Khi ấy nếu r là bán kính hình tròn đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Phương pháp chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính độ cao và tính thể tích theo phương pháp V=1/3.S.h các chúng ta có thể ứng dụng nó.

1. Bí quyết tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : độ cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng biện pháp giữa 2 khía cạnh phẳng cất 2 đáy)B1B2 : là diện tích s của hai đáy hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> phương pháp tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong những số đó B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Có thể nói thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> nếu một hình trụ tròn có bán kính đáy là r và chiều cao h thì thể tích được xem bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = a.b.h trong số đó a là chiều dài, b là chiều rộng cùng h là độ cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> công thức tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích mặt cầu: S = 4π.R2Trong đó R là nửa đường kính khối ước (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Luận Điểm Là Gì, Luận Cứ Là Gì, Ví Dụ Trong Ngữ Văn 7, Luận Điểm Là Gì

Chúc chúng ta học thật tốt bộ môn toán này nhé.