1. Nguyên lý Pauli: Trên 1 obitan bao gồm tối đa 2e và 2e này chuyển động tự quay khác chiều nhau:

1 obitan tất cả 2e: 2e 

*
 ghép đôi

1 obitan bao gồm 1e: 1e

*
 độc thân

2. Nguyên lý vững vàng bền: Ở tinh thần cơ bản, trong nguyên tử những electron chiếm phần lần lượt những obitan gồm mức tích điện từ thấp mang lại cao.

Bạn đang xem: Cấu hình electron ☢️ (nitơ) 2022 + cấu hình viết tắt

3. Quy tắc Hund: Trong 1 phân lớp, những electron sẽ phân bổ trên các obitan sao để cho số electron đơn côi là buổi tối đa và bao gồm chiều từ quay như là nhau.

Ví dụ:

 

*

4. Trật tự các mức tích điện nguyên tử: Trong nguyên tử, các electron trên các obitan không giống nhau, nhưng mà cùng 1 phân lớp có mức năng lượng như nhau. Các mức năng lượng nguyên tử tăng dần theo trình tự:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

- cấu hình electron nguyên tử trình diễn sự phân bổ electron trên những phân lớp thuộc những lớp khác nhau.

- người ta quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử như sau :

+ Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3...).

+ Phân lớp được ghi bằng các chữ loại thường (s, p, d, f).

+ Số electron vào một phân lớp được ghi bằng số ở phía bên trên bên nên của phân lớp (s2, p6,...)

VD: Xác định cấu hình e của N có Z = 7

Cấu hình e của N là: 1s22s22p3.

Như vậy, nguyên tử N có toàn bộ 2 lớp e, (2+3) = 5 e phần ngoài cùng và bao gồm 3 phân lớp.

- yếu tắc s là rất nhiều nguyên tố nhưng nguyên tử gồm electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp s.

- yếu tắc p là mọi nguyên tố nhưng mà nguyên tử bao gồm electron sau cùng được điền vào phân lớp p.

- thành phần d là phần đa nguyên tố mà nguyên tử bao gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp d.


- yếu tắc f là phần nhiều nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron sau cuối được điền vào phân lớp f.

VD: Nguyên tử N thuộc nhóm nguyên tố p

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA ELECTRON NGOÀI CÙNG.

- Đối cùng với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoại trừ cùng có tương đối nhiều nhất là 8 electron.

- những nguyên tử gồm 8 electron sinh hoạt lớp electron ngoài cùng (ns2np6) và nguyên tử heli (1 s2) không tham gia vào những phản ứng hoá học (trừ trong một vài điều kiện quánh biệt) vì cấu hình electron của những nguyên tử này rất bền. Đó là các nguyên tử của yếu tắc khí hiếm. Vào tự nhiên, phân tử khí hiếm chỉ có một nguyên tử.

- các nguyên tử gồm 1, 2, 3 electron  lớp ngoại trừ cùng dễ dường electron là nguyên tử của những nguyên tố kim loại (trừ H, He với B).

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Nón Cụt, Diện Tích Xung Quanh Và Diện

- những nguyên từ bao gồm 5, 6, 7 electron ở lớp bên ngoài cùng dễ nhấn electron thường xuyên là nguyên tử của yếu tắc phi kim.

- những nguyên từ có 4 electron xung quanh cùng có thể là nguyên tử của nguyên tố kim nhiều loại hoặc phi kim