Để củng vắt kiến thức tương tự như kĩ năng giải bài tập của chương II. inthepasttoys.net xin share với chúng ta bài: Ôn tập chương II. Với kỹ năng trọng tâm và những bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn học tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Tính chất về con đường thẳng cùng mặt phẳng

Tính chất 1:

Có một và có một đường thẳng trải qua hai điểm phân biệt.

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 11

Tính chất 2:

Có một và chỉ một mặt phẳng trải qua ba điểm ko thẳng hàng

Tính hóa học 3:

Nếu một con đường thẳng có hai điểm chung rõ ràng với một phương diện phẳng thì phần đa điểm của con đường thẳng phần lớn thuộc khía cạnh phẳng.

Tính chất 4:

Tồn tại tư điểm không cùng nằm bên trên một mặt phẳng.

Tính hóa học 5:

Nếu nhị mặt phẳng phân biệt tất cả một điểm thông thường thì chúng có một đường thẳng tầm thường duy độc nhất chứa toàn bộ các điểm bình thường của hai mặt phẳng đó.

Tính hóa học 6:

Trên mỗi khía cạnh phẳng, các kết quả đã biết trong hình học tập phẳng hồ hết đúng.

Thiết diện của hình chóp cắt do mặt phẳng (MNPQ) là 1 trong những đa giác mà mỗi cạnh của nó là 1 trong đoạn giao tuyến của mặt phẳng (MNPQ) cùng với một phương diện của hình chóp.

II. đặc điểm hai con đường thẳng chéo nhau và hai tuyến phố thẳng tuy vậy song

Định lí 1:

Trong không gian, qua một điểm nằm quanh đó một đường thẳng bao gồm một và có một đường thẳng tuy vậy song với đường tằng vẫn cho.

Định lí 2:

Nếu cha mặt phẳng rành mạch đôi một giảm nhau theo cha giao tuyến khác nhau thì bố giao tuyến đường ấy hoặc đồng quy hoặc song một tuy vậy song với nhau.

Hệ quả:

Nếu nhị mặt phẳng minh bạch lần lượt đi qua hai đường thẳng tuy vậy song thì giao tuyến đường của bọn chúng ( ví như có) cũng song song với hai đường thẳng kia hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

Định lí 3:

Hai đường thẳng rõ ràng cùng tuy nhiên song cùng với một con đường thẳng thứ tía thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

III. đặc điểm về con đường thẳng và mặt phẳng song song

Định lí 1:

Nếu mặt đường thẳng d không nằm trên mặt phẳng (P) và tuy vậy song cùng với một mặt đường thẳng d" nào đó nằm trên mặt phẳng (P) thì d tuy vậy song với (P).

Định lí 2:

Nếu con đường thẳng a tuy nhiên song với mặt phẳng (P) thì gần như mặt phẳng (Q) chứa a mà giảm (P) thì giảm (P) theo giao tuyến song song với a.

Hệ quả:

Nếu nhì mặt phẳng tách biệt cùng tuy nhiên song với một đường thẳng thì giao tuến của bọn chúng ( nếu như có) cũng song song với mặt đường thẳng đó.

Định lí 3:

Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau thì gồm duy duy nhất một khía cạnh phẳng chứa a và song song với b.

IV. đặc thù về nhì mặt phẳng tuy vậy song

Định lí 1:

Nếu phương diện phẳng (α) chứa hai tuyến đường thẳng cắt nhau a, b với a, b cùng tuy vậy song với mặt phẳng (β) thì (α) tuy vậy song (β).

Định lí 2: 

Qua một điểm ở những thiết kế phẳng bao gồm một và chỉ một mặt phẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng đó.

Hệ trái 1:

Nếu mặt đường thẳng d song song với mặt phẳng (α) thì qua d gồm duy duy nhất một phương diện phẳng song song cùng với (α).

Hệ trái 2:

Hai mặt phẳng rõ ràng cùng tuy nhiên song với khía cạnh phẳng thứ tía thì tuy nhiên song cùng với nhau.

Hệ quả 3:

Cho điểm A ko nằm cùng bề mặt phẳng (α). đều đường thẳng trải qua A và tuy vậy song cùng với (α) đều phía trong mặt phẳng đi qua A và tuy vậy song cùng với (α).

Định lí 3:

Cho nhì mặt phẳng song song. Ví như một phương diện phẳng giảm mặt phẳng này thì cũng giảm mặt phẳng kia cùng hai giao tuyến tuy nhiên song với nhau.

Xem thêm: Bảng Các Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cần Nhớ, Các Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cần Nhớ

Hệ quả:

Hai phương diện phẳng tuy vậy song chắn bên trên hai mèo tuyến tuy vậy song gần như đoạn thẳng bằng nhau

Định lí Ta-lét trong ko gian

Ba mặt phẳng song một song song chắn ra trên hai mèo tuyến bất kì các đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ.