Trắc nghiệm hóa học 10 bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Bạn đang xem: Câu nào sau đây đúng khi nói về tính chất hóa học của lưu huỳnh

Trắc nghiệm hóa học 10 bài bác 9 Sự chuyển đổi tuần trả tính chất của các nguyên tố hóa học cùng Định cơ chế tuần hoàn
Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài bác 11 luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

A. Lưu huỳnh không có tính oxi hoá, tính khử

B. Lưu huỳnh chỉ bao gồm tính oxi hoá

C. Lưu huỳnh gồm tính oxi hoá với tính khử

D. Lưu huỳnh chỉ gồm tính khử


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự chuyển đổi của đồ gia dụng chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được call là "khoa học tập trung tâm" do nó là mong nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như vật lý học, địa chất học với sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cung cấp trung học phổ thông, năm trước tiên nên tất cả nhiều bạn bè mới đến từ những nơi xa hơn vì chưng ngôi trường bắt đầu lại mọi khi lại xa công ty mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một thế giới mới to và các điều thú vị, một trang mới đang chò hóng chúng ta.

*Xem thêm: Bài 4 Thực Hành Địa Lý 8

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng phù hợp mã sút giáGiải Hóa học