Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự đổi khác của đồ dùng chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được gọi là "khoa học trung tâm" vì nó là cầu nối những ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như trang bị lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm thứ nhất nên tất cả nhiều bạn bè mới tới từ những khu vực xa hơn vị ngôi trường bắt đầu lại mỗi lúc lại xa bên mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một thế giới mới to và những điều thú vị, một trang new đang chò hóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã sút giáGiải Hóa họcBài Tập