Cho 10,6 gam tất cả hổn hợp 2 ancol đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na chế tác thành 2,24 lít H2 (đktc). Yếu tắc % theo cân nặng của ancol có trọng lượng phân tử lớn hơn là


Đốt cháy trọn vẹn 0,08 mol một chất béo X phải dùng toàn diện 6,36 mol O2. Khoác khác, mang đến lượng X bên trên vào dung dịch nước Br2 dư thấy gồm 0,32 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu mang lại lượng X trên chức năng hết với NaOH thì trọng lượng muối khan thu được là?


Hỗn thích hợp X cất một anken và tía amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,55 gam X cần dùng đầy đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được bao gồm chứa 0,784 lít N2 (đktc). Cực hiếm của V là:


Cho khí H2S lội từ bỏ từ cho dư vào 500ml dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa CuCl2 1M với FeSO4 1M. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng kết tủa chiếm được là


Đốt cháy các thành phần hỗn hợp dạng bột bao gồm sắt với lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, sau một thời hạn thu được 12,8 gam các thành phần hỗn hợp X. Tổ hợp hết X vào a gam hỗn hợp HNO3 63% (dùng dư), dứt phản ứng thu được hỗn hợp Y cùng khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất của ). Để chức năng tối đa những chất tan có trong hỗn hợp Y bắt buộc dùng 0,3 mol Ba(OH)2; đồng thời thu được 45,08 gam kết tủa. Quý hiếm gần nhất của a là


Cho những thí nghiệm sau:

(1).Cho NO2 vào dung dịch NaOH.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là amin bậc 3

(2).Cho HCl vào hỗn hợp K2Cr2O7

(3).Cho HCl vào dung dịch Fe(NO3)3.

(4).Cho BaCl2 vào hỗn hợp K2CrO4.

(5).Cho Cu vào dung dịch các thành phần hỗn hợp KNO3 và HCl.

Xem thêm: Thống Kê Điểm 10 Thi Thpt Quốc Gia 2020 : Hàng Nghìn Thí Sinh Được

(6).Đốt Ag ở ánh sáng cao không tính không khí.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng thoái hóa khử là:


Đốt cháy hoàn toàn 25,6 gam một este thuần chức X, mạch hở chiếm được 49,28 gam CO2 cùng 17,28 gam H2O. Thủy phân trọn vẹn 0,2 mol X bằng một số lượng vừa dùng dung dịch chứa NaOH thì thu được 18,4 gam một ancol với m gam muối. Quý hiếm của m là:


Cân 3,33 gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O) rồi trộn hầu như với bột CuO dư với nung nóng, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn hấp thụ sản phẩm khí với hơi vào bình đựng nước vôi trong dư tách được 18 gam kết tủa và nhận thấy cân nặng dung dịch vào bình bớt 8,19 gam. Nếu phân tử khối của X bé dại hơn 260 thì CTPT của X là


Cho m gam Zn vào 200 ml hỗn hợp CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 0,5M sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X có khối lượng tăng lên 6,62 gam. Giá trị của m là:


Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, hỗn hợp thu được sau phản nghịch ứng hoàn toàn có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí đo được ở thuộc điều kiện). Hiệu suất phản ứng là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam