*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất tất cả tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được với tất cả dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH là


Cho những phản ứng:

(1) sắt + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản bội ứng thuộc nhiều loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Pha trộn dung dịch X của hai hóa học lại thì xuất hiện thêm kết tủa. Vậy X với Y hoàn toàn có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH gồm pH = 12 cùng đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được tất cả màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có công dụng làm đổi màu phenolphtalein là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Muối th-nc là muối nhưng mà anion cội axit không có chức năng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là axit theo areniut

(b) Muối axit là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit vẫn có công dụng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa rất có thể phản ứng được cùng với axit, vừa phản bội ứng được với bazơ.

Xem thêm: Xem Tuổi Tam Hợp Là Gì? Có Nên Sinh Con Theo Tam Hợp Hay Không?

Số phát biểu đúng là:


Phèn chua tất cả công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O cùng soda bao gồm công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua và soda bao gồm tính:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.