Trung trọng tâm luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần LỰC MA SÁT, LỰC MA SÁT TRƯỢT, MA SÁT NGHỈ VÀ MA SÁT LĂN nhằm hổ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học này.

Bạn đang xem: Chiều của lực ma sát nghỉ


*

I. Lực ma sát

- Lực ma giáp là lực cản trở hoạt động của đồ vật này so với đồ khác.

- Lực ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của hai đồ vật và phụ thuộc vào vào bề mặt tiếp xúc, độ béo của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích s tiếp xúc và tốc độ của vật.

II. Phân loại

1.Lực ma gần kề trượt

*

- xuất hiện tại mặt phẳng tiếp xúc lúc có hoạt động tương đối 2 bề mặt tiếp xúc với cản trở hoạt động của vật.

- Điểm để trên vật sát mặt phẳng tiếp xúc.

- Phương: tuy nhiên song với bề mặt tiếp xúc.

- Chiều: trái hướng với chiều hoạt động tương đối so với mặt phẳng tiếp xúc.

- Độ lớn: Fmst= μtN ; N: Độ to áp lực( phản nghịch lực)

2. Lực ma cạnh bên nghỉ

- xuất hiện thêm tại bề mặt tiếp xúc, do bề mặt tiếp xúc công dụng lên vật dụng khi tất cả ngoại lực hỗ trợ cho vật đứng yên kha khá trên mặt phẳng của đồ khác.hoặc nhân tố của ngoại lực // mặt phẳng tiếp xúc tính năng làm thứ có xu hướng chuyển động,

- Điểm đặt: lên thứ sát mặt phẳng tiếp xúc.

- Phương: tuy vậy song với mặt phẳng tiếp xúc.

- Chiều: trái chiều với lực ( thích hợp lực) của ngoại lực( những ngoại lực với thành phần của ngoại lực tuy nhiên song với mặt phẳng tiếp xúc Ft→" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">→FtFt→" id="MathJax-Element-1-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">Ft→)

hoặc xu hướng chuyển động của vật.

- Độ lớn: Fmsn= FtFmsn Max= μnN (μn> μt)

Ft: Độ lớn của ngoại lực( thành phần ngoại lực) tuy vậy song với bề mặt tiếp xúc.μn

*Lưu ý:trường hợp những lực tác dụng lên thiết bị thì Ftlà độ lớn của phù hợp lực

các ngoại lực và thành phần của ngoại lực tuy nhiên song với mặt phẳng tiếp xúc.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Hạnh Phúc Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Hạnh Phúc

*

3. Lực ma cạnh bên lăn:Fmsl→" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">−−→FmslFmsl→" id="MathJax-Element-2-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">Fmsl→

- khi một vật lăn bên trên một đồ vật khác, mở ra nơi tiếp xúc cùng cản trở hoạt động lăn

-Fmsl→" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">−−→FmslFmsl→" id="MathJax-Element-3-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">Fmsl→có đặc điểm như lực ma gần cạnh trượt.

Trung trọng điểm luyện thi, giáo viên - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC