ai đang xem: mang đến 0 01 mol một hợp chất của sắt

Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt tác dụng hết cùng với H2SO4 đặc nóng (dư), bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí chỉ cất SO2 (là thành phầm khử duy nhất). Bí quyết của hợp hóa học sắt kia là


*

*

Thi online trên tiện ích inthepasttoys.net. Download ngay!

Đáp án D

Quan liền kề 4 đáp án và kết hợp với giả thiết khí bay ra chỉ gồm SO2 ta tất cả hợp chất phải tìm là FeO hoặc hợp chất của fe với lưu huỳnh (nếu là FeCO3 thì có thêm khí CO2).

Bạn đang xem: Cho 0 01 mol một hợp chất của sắt

Nếu hợp hóa học đó là FeO thì áp dụng định phương tiện bảo toàn mol electron, ta có:

nhưng Thỏa mãn

Khi hòa hợp chất nên tìm có dạng FeSx thì khí SO2 có mặt tù hợp chất FeSx là 0,01x.

Khi đó khí thu được gồm lượng SO2 là sản phẩm khử (sản phẩm được tạo thành thành tự H2SO4) là:

= 0,03 + 0,04x > 0,01 > nelectron nhận

cho nên trường đúng theo này loại.

LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ ( PHẦN 2) - CÁC BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ M - Livestream TOÁN thầy HƯNG

BUỔI 03-LÝ 12-ÔN TẬP VÀ XỬ LÝ cấp tốc CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ DĐĐH - Livestream LÝ thầy VƯỢNG

Hòa tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y bao gồm hai khí là N2O với N2 .Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

Cho 1,35 gam lếu hợp bao gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư, nhận được 1,12 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO và NO2 tất cả tỉ khối so với hiđro bằng 20. Tổng khối lượng muối nitrat có mặt là

Hòa tan trọn vẹn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả lượng khí NO nhận được được rước oxi biến thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O2 để đưa hết thành HNO3. Cho thấy thể tích oxi đã tham gia quá trình trên là 3,36 lít. Trọng lượng m là:

Cho láo lếu hợp có FeO, CuO, Fe3O4 tất cả số mol 3 chất đều bằng nhau tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm 0,09 mol NO2 cùng 0,05 mol NO. Số mol của mỗi hóa học là:

Hòa tan trọn vẹn m gam FexOy bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng dư nhận được khí A cùng dung dịch B. Mang đến khi A hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối.

Xem thêm: Top 15 Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 7

Khía cạnh khác, cô cạn dung dịch B thì chiếm được 120 gam muối hạt khan. Bí quyết oxit là: