Câu hỏi :

Cho một mạch điện gồm một sạc 1,5 V gồm điện trở trong 0,5Ω nối cùng với mạch ngoài là 1 điện trở 2,5Ω. Cường độ loại điện vào toàn mạch là: 


*