Câu 403692: Cho các phương trình hóa học sau. Hãy cân nặng bằng những phương trình bội phản ứng hóa học trên và cho thấy thêm chúng thuộc các loại phản ứng gì ?.

1. CaCO3 (xrightarrowt^0) CaO + CO2

2. P2O5 + H2O → H3PO4

3. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

4. Zn + HCl → ZnCl2 + H2
Bạn đang xem: Cho các phương trình phản ứng

Dựa vào một trong các các phương thức cân bởi PTHH đã được học để cân bằng:

Phương pháp cân bằng chẵn lẻ, cách thức nguyên tử - nguyên tố, phương thức hóa trị... để cân bằng PTHH.

Sau kia xếp các phương trình đó vào 1 trong các loại bội nghịch ứng được học: phản nghịch ứng phân hủy, phản nghịch ứng hóa hợp, phản nghịch ứng lão hóa khử, phản ứng thế.


Giải bỏ ra tiết:

1 . CaCO3 (xrightarrowt^0) CaO + CO2 (phản ứng phân hủy)

2 . P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (phản ứng hóa hợp)

3 . 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (phản ứng thế)

4. Zn + HCl → ZnCl2 + H2 (phản ứng thế)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điều Khiển Quạt Từ Xa, Top 18 Mới Nhất 2022

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát