Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L = H, tụ điện tất cả C = F. Điện áp hai đầu mạch là u = U0cos(314t). Biết năng lượng điện áp nhì đầu tụ C lệch pha so với điện áp hai đầu mạch góc . Điện trở R có mức giá trị là:

A.100


Bạn đang xem: Cho đoạn mạch rlc mắc nối tiếp

*

*

*

*

*

Vậy đáp án và đúng là D

Câu hỏi ở trong đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Mạch R-L-C nối tiếp - chiếc điện xoay chiều - đồ Lý 12 - Đề số 12

Làm bài

phân tách sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài bác thi.Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối liền với L biến hóa được. Lúc
thì dòng điện qua mạch có giá trị như nhau. Để URmax thì L bằng:

Một đoạn mạch bao gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 100
(U0 không đổi,ω chuyển đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độtựcảm
H vàtụđiện mắc nối tiếp. Lúc ω=ω0 thì cường độ loại điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá bán trị cực lớn Im. Khiω = ω1 hoặcω = ω2thì cường độ mẫu điện cực lớn qua đoạn mạch đều bằng nhau và bởi Im. Biết ω1 – ω2 = 200∏ rad/s. Cực hiếm của R bằng:

Một mạch điện xoay chiều tất cả các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng biệt của mạch là w0, điện trở R rất có thể thay đổi. Hỏi cần được đặt vào mạch một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, gồm tần số góc wbằng bao nhiêu để điện áp hiệu dụng URLkhông phụ thuộc vào R?

Đoạn mạch luân chuyển chiều RLC mắc tiếp nối đang xảy ra cộng hưởng. Khi ấy hệ số năng suất của mạch là

Cho mạch điện tiếp nối gồm cuộn dây thuần cảm gồm độ trường đoản cú cảm L chuyển đổi được, tụ điện C với điện trở R. Điện áp đặt vào nhị đầu đoạn mạch
. Khi năng lượng điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt giá bán trị cực đại ULMax thì điện áp hiệu dụng bên trên tụ là 200 V. Quý giá ULMax là ?


Mạch tất cả điện trở thuần, cuộn dây cóđiện trở thuần không đáng kể cùng tụđiện mắc nối tiếp. Đặt vào nhị đầu mạch điện áp luân chuyển chiều: u = U0cos(2πft) cùng với U0 không đổi, f đổi khác được. Khi f = f1 = 50(Hz) thìđiện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm với tụđiện theo lần lượt là UL = 100(V); UC = 110(V). Lúc f = f2 thìđiện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cùng tụđiện theo lần lượt là UL = 110(V); UC = 100(V). Quý hiếm của f2 là:

Đặt điện áp nguồn xoay chiều
(V) vào nhị đầu cuộn cảm thuần L thì cường độ loại điện tức tốc chạy qua cuộn cảm là
. Đặt nguồn tích điện xoay chiều
(V) vào nhì đầu tụ năng lượng điện C thì cường độ loại điện ngay tức khắc chạy qua tụ điện là
. Mối quan hệ về quý hiếm tức thời thân cường độ dòng điện qua nhì mạch trên là
. Lúc mắc cuộn cảm nối tiếp với tụ năng lượng điện rồi mắc vào điện áp nguồn xoay chiều
thì năng lượng điện áp cực lớn giữa nhị đầu cuộn cảm thuần là:

Đặt năng lượng điện áp u = U
cosωt(V) (U cùng ω ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối gồm điện trở R, tụ điện tất cả điện dung C, cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm L đổi khác được. Khi L = L1 điện áp hiệu dụng ở nhị đầu cuộn cảm có giá trị cực to ULmax với điện áp ở nhị đầu đoạn mạch sớm trộn hơn loại điện vào mạch là α (0

Cho ba linh kiện gồm điện trở thuần

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Xem thêm: 101 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 2 Môn Giải Tích Lớp 12 Theo Chuyên Đề Và Dạng

*