Cho đường thẳng a nằm trong mp((alpha ) )và đường thẳng (b otsubset (alpha ) .) Mệnh đề như thế nào sau đây đúng?

A. Nếu (b//(alpha ) thì b//a . )

B. Nếu b cắt ((alpha ) )thì b cắt a .

Bạn đang xem: Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng

C. Nếu b//a thì (b//(alpha ). )

D. Nếu b cắt( (alpha ) cùng mpleft(eta ight) )chứa b thì giao tuyến của ((alpha ) cùng left(eta ight) )là đường thẳng cắt cả a với b.


Hãy singin hoặc đk để thêm bình luận.


Hãy singin hoặc đk để trả lời thắc mắc này.


1 Câu trả lời


0 phiếu
*
đã trả lời26 mon 8, 2021bởi nhthuyvy16 ● cộng tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
Hay nhất

Chọn C

Đáp án A, B, D loại bởi b với a có thể chéo cánh nhau

Chọn C bởi nếu b//a thì (b//(alpha )) theo tính chất đường thẳng tuy vậy song với mặt phẳng (left(alpha ight).)


Hãy đăng nhập hoặc đk để thêm bình luận.


Các thắc mắc liên quan


0 phiếu
1 trả lời73 lượt xem
Cho tứ diện ABCD. M nằm trong tam giác ABC, mp(α) qua M cùng //AB,CD. Tiết diện của ABCD cắt do (a):
Cho tứ diện ABCD. M là vấn đề nằm trong tam giác ABC, (mpleft(alpha ight)) qua M và song song với AB và CD. Tiết diện của ABCD cắt do (mpleft(alpha ight)) là: A. Tam giác. B. Hình chữ nhật C. Hình vuông D. Hình bình hành
đã hỏi26 tháng 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hợp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời352 lượt xem
ABCD gồm M,N là trđ AB,AC.(α) qua MN giảm ABCD theo tiết diện là đa giác T. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?
Cho tứ diện ABCD gồm Mvà N theo trang bị tự là trung điểm của ABvà AC. Mặt phẳng (left(alpha ight))qua MN cắt tứ diện ABCD theo tiết diện là đa giá ... ; tam giác. C. (T) là tam giác hoặc hình thang. D. (T) là hình thoi.
đã hỏi26 tháng 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời121 lượt xem
Cho a với b chéo nhau. Rước A, B thuộc a và C, D ở trong b. Xác định nào sau đây đúng khi nói đến AD và BC?
Cho hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau a cùng b. Lấy A, B ở trong a cùng C, D thuộc b. Xác minh nào tiếp sau đây đúng khi nói đến AD với BC? A. Có thể song tuy nhiên hoặc cắt nhau. B. Giảm nhau. C. Tuy vậy song nhau. D. Chéo nhau.
đã hỏi26 tháng 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hợp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời70 lượt xem
ABCD có Ivà J là trđiểm của AD và AC, G là giữa trung tâm BCD. Giao con đường của (GIJ) cùng (BCD) là đường thẳng: ​
Cho tứ diện ABCD có Ivà J theo vật dụng tự là trung điểm của AD với AC, G là trung tâm tam giác BCD. Giao tuyến đường của nhị mặt phẳng (left(GIJ ight)và left(BCD ... ; song song với BD. C. Qua G và song song cùng với CD. D. Qua G và tuy vậy song với BC.
đã hỏi26 mon 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời185 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD. Những điểm Evà Flần lượt là trung điểm cạnh SA cùng SC. Xác định nào sau đây đúng?
Cho hình chóp S.ABCD. Các điểm Evà Flần lượt là trung điểm cạnh SA với SC. Xác định nào sau đây đúng? (A. EF m //BD. B. EFcắt left(ABCD ight). ) C. EFvàACchéo nhau. (D.EF m //left(ABCD ight).)
đã hỏi26 mon 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● cộng tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời125 lượt xem
Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?
Khẳng định nào sau đây đúng? A. Đường thẳng (asubset mpleft(P ight) với mpleft(P ight)) tuy vậy song với đường thẳng (Delta Rightarrow a// ... Cùng tuy vậy song cùng với một khía cạnh phẳng thì hai đường thẳng đó song song nhau.
đã hỏi26 mon 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời89 lượt xem
Cho 2 hbh ABCD và ABEF ko cùng nằm bên trên một khía cạnh phẳng. Gọi I và J theo thứ tự là trung khu của ABCD và ABEF...
Cho nhì hình bình hành ABCD với ABEF không thuộc nằm bên trên một mặt phẳng. điện thoại tư vấn I với J lần lượt là vai trung phong của ABCD và ABEF, M với N theo lần lượt ... ight).) C. Mặt phẳng( left(CBE ight). ) D. Mặt phẳng( left(CEF ight).)
đã hỏi26 mon 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời185 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AB//CD). Xác minh nào tiếp sau đây sai?
Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình thang ABCD (AB//CD). Khẳng định nào dưới đây sai? A. Hình chóp S.ABCDcó 4 phương diện bên. B. Giao con đường của ... ;t phẳng (left(SAB ight) cùng left(SAD ight)) là đường trung bình của ABCD.
đã hỏi26 mon 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hợp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời100 lượt xem
S.ABCD gồm đáy ABCD là hbh. Call I, J theo lần lượt là trung điểm củaSA,SB. Khẳng định nào sau đây sai? 
Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J theo lần lượt là trung điểm củaSA, SB. Xác định nào tiếp sau đây sai? (A. IJC m Dlà ... )=J m D. D. left(IAC ight)cap left(JB m D ight)=AO, O là tâm ABC m D.)
đã hỏi26 mon 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hợp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời222 lượt xem
Cho tứ diện ABCD. Đường thẳng AB và CD là nhị đường thẳng:
Cho tứ diện ABCD. Đường thẳng AB và CD là nhị đường thẳng: A. Tuy vậy song. B. Cắt nhau. C. Chéo nhau. D. Đồng phẳng.

Xem thêm: Bức Vẽ Hoa Hướng Dương (Loạt Tranh Của Van Gogh), Giới Thiệu Chùm Tranh: Hoa Hướng Dương


đã hỏi26 mon 8, 2021trong Toán lớp 11bởi nhthuyvy16 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(8.7k điểm)

HOT 1 tiếng qua


Thành viên lành mạnh và tích cực tháng 08/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Về inthepasttoys.net
...