Cuốn sách Bồi chăm sóc Học Sinh giỏi Phương Trình Hàm này được biên soạn bởi tác giả NGUYỄN TÀI CHUNG. phần lớn các bài toán trong sách này được tuyển lựa chọn từ các kì thi: Olympic toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic toán sv toàn quốc, Olympic 30/04, thi học sinh tốt quốc gia, thi lựa chọn đội tuyển nước nhà dự thi toán quốc tế, thi học sinh giỏi các thức giấc thành, thi vào hệ kĩ sư năng lực của ĐHBK Hà Nội. Một số trong những bài toán không giống do người sáng tác tự biên soạn. Những giải thuật đưa ra dựa trên tiêu chuẩn tự nhiên, dễ dàng hiểu.Cuốn sách Bồi chăm sóc Học Sinh xuất sắc Phương Trình Hàm – Nguyễn Tài Chung tất cả những văn bản sau:Phân nhiều loại toán Phương Trình Hàm cùng bất Phương Trình Hàm.Phương pháp giải Phương Trình Hàm với bất Phương Trình HàmCác Đề thi quốc gia, quần thể vực, quốc tế

Download:

http://lk.libvui.com/tkpthntc

http://megaurl.in/tkpthntc


*
Tìm tòi lời giải các phương trình vô định10 trọng yếu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 12 – Lê Hoành Phò
*
Các siêng đề bồi dưỡng Học sinh tốt toán – è cổ Nam Dũng (chủ biên)
*
Bồi chăm sóc học sinh tốt chuyên khảo hàng số – Nguyễn Tài Chung
*
Một số siêng đề toán tổng hợp bồi chăm sóc học sinh xuất sắc – Phạm Minh Phương
*
Bồi chăm sóc học sinh tốt toán tổng hợp – Rời rộc (Nguyễn Văn Thông)
*
Chuyên đề tu dưỡng học sinh giỏi toán thcs Số học tập – Nguyễn Vũ Thanh
*
Bồi dưỡng học sinh xuất sắc toán Đại số 9
*
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc toán 9
*
Đột phá đỉnh cao tu dưỡng học sinh tốt chuyên đề số học

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *