*

*

Bài 3. Chuyển động đều - vận động không đều 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Chuyển động đều

Là vận động mà tốc độ có độ khủng không đổi khác theo thời gian.

Bạn đang xem: Chuyển động đều và chuyển động không đều

2. Vận động không đều

Là vận động mà gia tốc có độ lớn chuyển đổi theo thời gian.

3. Gia tốc trung bình của một vận động không đều

Vận tốc vừa phải của một vận động không phần nhiều trên một quãng con đường đựơc tính bởi công thức:

*
Trong đó:  + S: là quãng đường đi được + t: thời hạn đi không còn quãng mặt đường đó.

II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. Tính tốc độ trung bình của chuyển động không đều

Khi tính tốc độ trung bình phải lưu ý: 

*
trong đó s1,s2,…,sn và t1,t2,…,tn là hầu như quãng mặt đường và thời hạn để đi hết quãng đường đó.

2. Cách thức giải câu hỏi bằng vật dụng thị

– Thường lựa chọn gốc toạ độ trùng cùng với điểm khởi thủy của 1 trong hai đưa động. Chọn trục tung là Ox, trục hoành là Ot.

– Viết phương trình đường đi của mỗi hoạt động có dạng:

x=x0+s=x0+v(t–t0)

Trong đó: + x0: là toạ độ ban đầu của vật dụng + t0: là thời điểm xuất phạt – thời gian được lựa chọn làm mốc.

Xem thêm: Soạn Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ (Chi Tiết), Soạn Bài Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ

– Vẽ vật dụng thị của mỗi chuyển động. Dựa vào giao điểm của các đồ thị nhằm tìm thời gian và vị trí chạm mặt nhau của các chuyển động.