*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chuyển động tròn đều chọn câu sai

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng trung tâm (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) vào chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có mức giá trị gần độc nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây gồm chiều dài (1m), quay đều vào mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá cù hết một vòng là:


Công thức nào dưới đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng trung khu của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trọng tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe cộ đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) bên trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng tâm của xe pháo là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên nhì đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), nhưng lại có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trung ương của vật đó có độ lớn là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ đeo tay treo tường tất cả kim giờ dài 15 cm, kim phút dài đôi mươi cm. Thời điểm 12h nhị kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu hai kim trên lại trùng nhau


Một điểm A vị trí vành tròn vận động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm thuộc trên bán kính với điểm A hoạt động với tốc độ 10cm/s. Biết AB = trăng tròn cm. Tính vận tốc hướng tâm của hai điểm A, B:


Hai điểm A với B ở trên cùng một nửa đường kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau đôi mươi cm. Điểm A nghỉ ngơi phía quanh đó có tốc độ 0,6 m/s, còn điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A đến trục tảo và vận tốc góc của điểm B lần lượt bởi bao nhiêu?
Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Trụ Tròn, Please Wait

Một chiếc tàu thủy neo trên một điểm trê tuyến phố xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và vận tốc dài của tàu so với trục quay của Trái Đất . Biết nửa đường kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe quay những với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Bán kính của bánh xe là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, vận tốc dài và vận tốc hướng trung ương của một điểm nằm trong vành xung quanh bánh xe. Mang (pi ^2 = 10).