star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Bạn đang xem: Clo là chất khí có màu gì*

1: A

2: C

3: A

4: C

5: A

6: A

7: B

8: A

9: B

10: B

11: D

12: A

13: C

14: A

15: B

16: D

17: C

18: C

19: D

20: A
Xem thêm: Quyết Định Thành Lập Hội Chữ Thập Đỏ Trường Học 2020, Chữ Thập Đỏ

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*
bổ sung cập nhật từ chuyên gia \frac32n_Fe\) nên \(Cl_2\) dư. Vậy rắn chỉ chứa \(FeCl_3\). Câu 19: Các chất đều có dạng \(RCl_2\). Do vậy \(R\) càng nhỏ tuổi thì lượng chất \(Cl\) càng cao. Thỏa mãn \(R\) là \(Mg\). Chọn \(D\). Câu 20: Khí \(Cl_2\) có tính tẩy color nên làm mất đi màu quỳ tím ẩm. Chọn \(A\). "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Câu 1: chọn (B). Là hóa học khí màu kim cương lục. Câu 2. lựa chọn (C). Câu 3. chọn (A). Tạo thành hỗn đúng theo 2 axit là (HCl) với (HClO). Câu 4: lựa chọn (C) xảy ra hiện tượng thiết bị lý là khí (Cl_2) tung và hiện tượng kỳ lạ hóa học. Câu 5: lựa chọn (B) vì tất cả chứa (Cl_2) hòa hợp nữa. Câu 6: lựa chọn (A) (2KOH + Cl_2xrightarrowKCl + KClO + H_2O) Câu 7: chọn (B); giống như câu trên Câu 8: lựa chọn (A). Như câu bên trên Câu 9: chọn (B); làm phản ứng chế tạo thành hỗn hợp gia-ven. Câu 10: bội nghịch ứng chế tác thành tất cả hổn hợp 2 muối, lựa chọn (B). Câu 11: chọn (A). (2NaOH + Cl_2xrightarrowNaCl + NaClO + H_2O) Câu 12: chọn (A) vày phải tạo nên là (FeCl_3). Câu 13: Để những khí thuộc tồn tại thì chúng đề nghị không làm phản ứng cùng với nhau nên chọn lựa (C). Câu 14: chọn (A) như câu trên. Câu 15: lựa chọn (B) ; (Cl_2) không tính năng với (NaCl). Câu 16: Sắt tính năng với khí (Cl_2) luôn tạo ra (FeCl_3) chọn (C). Câu 18: làm phản ứng xảy ra: (2Fe + 3Cl_2xrightarrowt^o2FeCl_3) vì (n_Cl_2 > frac32n_Fe) đề xuất (Cl_2) dư. Vậy rắn chỉ chứa (FeCl_3). Câu 19: những chất đều phải có dạng (RCl_2). Do vậy (R) càng nhỏ thì các chất (Cl) càng cao. Vừa lòng (R) là (Mg). Chọn (D). Câu 20: Khí (Cl_2) gồm tính tẩy color nên làm mất đi màu quỳ tím ẩm. Lựa chọn (A).