tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 6 chữ số

*

*

Các số buộc phải tìm có dạng abcdef ( trong các số ấy a khác 0 cùng a,b,c,d,e,f không giống nhau)

Ta bao gồm a gồm 9 cách chọn ( vị khác 0)

b gồm 9 cách chọn

c bao gồm 8 biện pháp chọn

d bao gồm 7 biện pháp chọn

e có 6 biện pháp chọn

f có 5 giải pháp chọn

=> Số các số vừa lòng đề bài là

9x9x8x7x6x5=136080( số)

Đáp số: 136080 số


*

1.Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên mà từng số gồm 6 chữ số và 6 chữ số đều khác nhau?

2.Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu chuyển chữ số 7 tận cùng của số đó lên đầu thì ta được một số bắt đầu gấp 2 lần số cũ với thêm 21 1-1 vị.

giải hộ bản thân nha!
1)Tìm số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có các chữ số không giống nhau đều có tổng bởi 32?

2)Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số không giống nhau đều phải có tổng bằng 32?

3)Tìm số tự nhiên và thoải mái lớn nhất cơ mà tích của nó bằng 720?

4)Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số nhau cơ mà chữ số 6 dứng ngay lập tức trước chữ số 8?

5)Có từng nào số tất cả 3 chữ số khác biệt không phân tách hết cho 5?

 


1.Có từng nào số bao gồm 4 chữ số phân tách hết mang đến 9 mà trong mỗi số,các chữ số đều khác nhau và hầu hết lẻ?

2.Trong phép phân tách số tạo do 500 chữ số 6 mang lại 15 thì phần thập phân dấn dc là bao nhiêu


có 6 chữ số không giống nhau và khác 0. Hỏi hoàn toàn có thể lập được từng nào số có 3 chữ số cơ mà mỗi số có cácchữ số không giống nhau ? 


Câu 1: Số a bởi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11................được viết bởi những số từ bỏ nhiên liên tiếp từ 1. Chữ số 2010 từ bỏ trái sang yêu cầu của số a là chữ số nào?

Câu 2: Số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có những chữ số không giống nhau mà tích những chữ số của nó bởi 840. Tìm kiếm số đó?

Câu 3: Có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau mà những số này đều không phân chia hết đến 5?

Câu 4:Số từ bỏ nhiên nhỏ xíu nhất tất cả tổng những chữ số là 40 là số nào?

Câu 5: Khoảng thời hạn 6 giờ sáng nay đến hiện nay bằng 1/4 khoảng thời gian từ bây chừ đến 7 giờ sáng ngày mai. Hỏi hiện giờ là mấy giờ?

Câu 6: Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số cơ mà mỗi số đó đều chia hết cho cả 2 với 3?


Lớp 5 Toán
0
0

Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau , mà mỗi số đều phải có chữ số 6 đứng ngay lập tức trước chữ số 8 ?

NHỚ LÀM RA CÁCH GIẢI !


Lớp 5 Toán
0
0

Có bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau mà những chữ số đều nhỏ hơn 6


Lớp 5 Toán
1


Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Trên Hợp Đồng Mua Bán Điện

0

Bài toán 1: Tính tổng tất cả các số tất cả 2 chữ số cơ mà mỗi số kia khi phân chia cho 5 số đông dư 1.

Bài toán 2: mang đến số A = 12345... 20112012 (A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2012). Hỏi số A tất cả bao nhiêu chữ số?.

Bài toán 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau, nhưng mà chữ số 6 đứng lập tức trước chữ số 8?