- Khối đa diện đều loại (left n;p ight\) có các mặt là tam giác phần đông thì (n = 3).

Bạn đang xem: Có mấy loại khối đa diện đều


Khối đa diện gần như là gì?

Trong hình học thì một khối được xem là khối đa diện phần nhiều thì toàn bộ các mặt nên là những đa giác đều cân nhau và những cạnh bằng nhau.


Mỗi hình nhiều diện chia không gian thành miền trong với miền ngoài. Hình đa diện và miền vào của nó tạo thành khối nhiều diện. Hay nói theo cách khác mỗi hình nhiều diện có một khối đa diện tương tương ứng. Ví dụ như khối tứ diện, khối chóp, khối lăng trụ, khối chóp cụt, khối hộp, khối lập phương… là những khối nhiều diện.

Khối đa diện được phân chia làm hai loại: Khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi. Tuy vậy trong công tác THPT, họ chỉ nghiên cứu khối nhiều diện lồi.

Xem thêm: Danh Sách Và Học Phí Các Trường Đại Học Tphcm 2021, Cập Nhật: Học Phí Của Các Trường Đại Học Năm 2020

Khối nhiều diện lồi là khối đa diện mà lại đoạn trực tiếp nối 2 điểm bất kỳ thuộc khối nhiều diện thì nằm hoàn toàn trên khối đa diện đó.


A.
*

B.
*

C.
*

D.
*

Lời giải: vì chưng mỗi khía cạnh là ngũ giác đầy đủ và bao gồm M phương diện M=12. Nhưng mà mỗi cạnh là cạnh phổ biến của đúng nhì mặt nên
*

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 3 về triết lý khối đa diện - hình học tập lớp 12 chăm đề khối nhiều diện ( tất cả lời giải cụ thể )


vào một khối nhiều diện lồi mà mỗi đỉnh thông thường của ba cạnh, nếu call C là số cạnh với Đ là số phương diện thì hệ thức nào dưới đây đúng?
trong một khối nhiều diện lồi với những mặt là những tam giác, nếu call C là số cạnh với M là số mặt thì hệ thức nào tiếp sau đây đúng?
mang lại khối lăng trụ tam giác phần đa
*
. Về phía xung quanh khối lăng trụ này ta ghép thêm một khối lăng trụ tam giác phần lớn bằng với khối lăng trụ sẽ cho, làm sao để cho hai khối lăng trụ tất cả chung một phương diện bên. Hỏi khối đa diện mới lập thành bao gồm mấy cạnh?