Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Confirm nghĩa là gì

*
*
*

confirm
*

confirm /kən"fə:m/ ngoại rượu cồn từ xác nhận; chứng thựcto confirm someone"s statement: chứng thực lời tuyên bố của ai thừa nhận, phê chuẩnto confirm a treaty: phê chuẩn một bạn dạng hiệp ước có tác dụng vững chắc, củng cốto confirm one"s power: củng thế quyền lực tạo cho (ai) truyền nhiễm sâu (một thói quen, một nếp nghĩ...)to confirm someone in his chain-smoking: tạo cho ai lây lan sâu dòng tật thuốc lá lá liên tục (tôn giáo) làm cho lễ kiên tín cho
chứng thựckhẳng địnhxác nhậnconfirm primitivity: bản gốc xác nhậnbáo chi (xác nhấn trả)chuẩn nhấn (một tờ trình)chứng thựccủng cốhợp thức hóalàm mang lại chắcphê chuẩn (một điều ước)xác nhậnconfirm a contract (to...): chứng thực hợp đồngconfirm invoice: hóa 1-1 được xác nhậnplease confirm: xin vui vẻ xác nhậnxác dấn sự có lợi (của một cuộc tổng tuyển chọn cử)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): confirmation, confirm, confirmed, unconfirmed


*

*

*

confirm

Từ điển Collocation

confirm verb

ADV. merely, only, simply This latest tragedy merely confirms my view that the law must be tightened. | officially The plans were officially confirmed yesterday.

VERB + CONFIRM be able/unable to, can/could | appear to, seem to, tend to lớn These new symptoms tend lớn confirm my original diagnosis.

Từ điển WordNet


v.

make more firm

Confirm thy soul in self-control!

support a person for a position

The Senate confirmed the President"s candidate for Secretary of Defense

administer the rite of confirmation to

the children were confirmed in their mother"s faith
Xem thêm: Lời Bài Hát Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh, Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh

English Synonym and Antonym Dictionary

confirms|confirmed|confirmingsyn.: O.K. Establish prove substantiate verifyant.: contradict deny disprove