A.LÍ THUYẾT

I.Công của lực điện

1.Đặc điểm của lực điện tính năng lên một năng lượng điện tích đặt trong năng lượng điện trường đều

*

-Phương: tuy vậy song với những đường sức điện.

Bạn đang xem: Công của lực điện trường phụ thuộc vào

-Chiều: từ phiên bản dương sang bạn dạng âm.

-Độ lớn: F = q.E

2.Công của lực năng lượng điện trong điện trường đều


AMN=q.E.d

Với d =

*
là hình chiếu lối đi trên một con đường sức điện. Chiều con đường sức năng lượng điện là chiều dương.


-Các trường hợp quánh biệt:

+ Nếu

*
0,d>0=>A>0" />khi
*
cùng chiều mặt đường sức.

+ Nếu

*
90^0" />thì
*
ngược chiều con đường sức.

Công của lực năng lượng điện trong sự dịch chuyển của năng lượng điện trong năng lượng điện trường đa số không nhờ vào vào ngoài mặt của đường đi mà chỉ dựa vào vào điểm đầu M và điểm cuối N của mặt đường đi.

3.Công của lực năng lượng điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì


-Công của lực năng lượng điện trường không dựa vào vào những thiết kế quỹ đạo nhưng mà chỉ nhờ vào vào địa điểm điểm đầu với điểm cuối.


II.Thế năng của một điện tích trong năng lượng điện trường

1.Khái niệm về nuốm năng của một điện tích trong điện trường

-Thế năng của điện tích q đặc thù cho tài năng sinh công của lực điện khi đặt q tại điểm vẫn xét trong điện trường.

WM=AM=q.E.d

Với d là khoảng cách từ điểm sẽ xét đến phiên bản âm.

WM:thế năng của năng lượng điện q trên M.

-Trong điện trường bất kỳ thì mang mốc vắt năng trên vô cùng:

*

2.Sự dựa vào của thay năng vào năng lượng điện tích

Thế năng của một năng lượng điện điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:

*

3.Công của lực điện với độ bớt thế năng của điện tích trong năng lượng điện trường

Khi một điện tích q dịch chuyển từ điểm M tới điểm N trong một năng lượng điện trường thì công mà lực điện tính năng lên năng lượng điện đó ra đời sẽ bởi độ bớt thế năng của năng lượng điện q trong điện trương.

*

II.BÀI TẬP

DẠNG: TÍNH CÔNG CỦA CÁC LỰC lúc ĐIỆN TÍCH DI CHUYỂN

Phương pháp:sử dụng những công thức sau

1.AMN= qEd

Chú ý:

– d >0 khi hình chiếu cùng chiều con đường sức.

– d MN= WtM– WtN= WđN– WđM

3.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Hình Học 10 Chương 1, 4 Có Đáp Án

AMN=UMN.q = (VM– VN).q

Chú ý:Dấu của công nhờ vào vào lốt của q cùng U cùng góc hợp bởi chiều vận động và di chuyển và chiều đường sức.