Cách ghi ghi nhớ Công thức đổi khác tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi ghi nhớ Công thức đổi khác tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu song cô đôi chàngcòn tính rã tử + đôi tan (hay là: rã tổng lập tổng 2 tan)1 trừ chảy tích mẫu mang yêu mến rầunếu chạm chán hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng

Một biện pháp nhớ không giống của câu Tang mình + cùng với tang ta, bằng sin 2 đứa bên trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cộng lại tình ta, hình thành hai đứa con mình bé ta

*

Cách giải bài tập Công thức thay đổi tích thành tổng

A. Cách thức giải

Để làm bài xích tập dạng này, ta phải nắm rõ công thức thay đổi tích thành tổng và vận dụng để trở nên đổi.

Công thức đổi khác tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*