cong thuc c

Book open close empty

Book-empty

Bạn đang xem: cong thuc c

Bài ghi chép này vẫn tồn tại nguyên sơ. Quý khách hàng hoàn toàn có thể điền thêm thắt vấn đề mang lại Kiến thức Wiki bằng phương pháp nhấp nhập "Sửa đổi".
Hoán vị chỉnh thích hợp tổ hợp

Nhìn nhập bức hình bên trên nhằm thay đổi điểm, thêm thắt hạ hoặc lựa chọn vài ba cầu thủ vượt trội nhập team bóng

Cho tụ hội A bao gồm n thành phần (n >= 1)

Xem thêm: giay chung nhan xinh gai

Mỗi sản phẩm của việc bố trí trật tự n thành phần của tụ hội A được gọi là 1 trong những hoán vị của n thành phần cơ.

Xem thêm: cong thuc hoa hoc cua giam

 • Công thức: Pn = n! = 1.2.3. ... . (n-1).n
 • Quy ước: 0!=1

Chỉnh hợp[]

Cho tụ hội A bao gồm n thành phần (n >= 1)

Kết trái khoáy của việc lấy k thành phần không giống nhau kể từ n thành phần của tụ hội A và bố trí bọn chúng theo dõi một trật tự này này được gọi là 1 trong những chỉnh thích hợp chập k của n phần tử đang được mang lại.

 • Công thức: Akn =

Tổ hợp[]

Giả sử A với n thành phần (n >= 1). Mỗi tụ hội con cái bao gồm k thành phần của A được gọi là 1 trong những tổ thích hợp chập k của n phần tử đang được mang lại.

 • Công thức: Ckn =

Nhận xét[]

 • Giữ vẹn toàn số thành phần và thay cho thay đổi vị trí là"hoán vị".
 • Lấy đi ra một trong những thành phần và bố trí địa điểm là "chỉnh hợp".
 • Lấy đi ra một luyện con cái (không tính cho tới vị trí) là "tổ hợp".

Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình tổ hợp[]

 • Bước 1: Đặt ĐK với nghĩa: Các chỉ số cần là số đương nhiên. Chữ số bên dưới cần ≥ chỉ số bên trên.
 • Bước 2: Dùng những công thức của thiến, chỉnh thích hợp và tổ hợp
- Pn = n! = 1.2.3. ... .n!
-
Ví dụ:
-
- (công thức Pascal)
 • Bước 3: Biến thay đổi phương trình, bất phương trình giản dị và đơn giản rồi lần nghiệm.
 • Bước 4: Đối chiếu với ĐK rồi Tóm lại.