1. Khái niệm hình cầu, phương diện cầu

- Định nghĩa: Hình cầu là một vật thể hình tròn trụ ba chiều trả hảo, từng điểm ở trên mặt phẳng của nó đều phải sở hữu khoảng phương pháp đến tâm bằng nhau.

Bạn đang xem: Công thức diện tích mặt cầu

- Hình ước được tạo vày điểm O là tâm, độ lâu năm R là nửa đường kính của hình cầu.

Cụ thể, lúc quay nửa hình trụ tâm O, nửa đường kính R một vòng quanh con đường kính thắt chặt và cố định thì được một hình cầu.

Nửa con đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt ước hay có thể nói rằng mặt mong tâm O, có bán kính R là mặt được tạo vị quỹ tích các điểm bí quyết điểm O 1 khoảng tầm chiều nhiều năm không thay đổi bằng bán kính R trong không khí 3 chiều.

Trong không khí 3 chiều, mặt ước là quỹ tích phần đa điểm giải pháp đều một điểm O thắt chặt và cố định cho trước một không gian đổi R. Điểm O gọi là trung tâm và khoảng cách R điện thoại tư vấn là nửa đường kính của mặt cầu.

Tập hợp những điểm trong không gian nằm bên trong mặt cầu và bạn dạng thân mặt cầu hợp thành mặt ước hay hình cầu.

*
Mặt cầu tâm O bán kính R

2. Cách làm tính diện tích hình cầu


Diện tích phương diện cầu bằng bốn lần hằng số Pi nhân với bình phương bán kính của hình cầu.

*

Trong đó:

S: là diện tích mặt cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: phân phối hình hình cầu

3. Công thức tính thể tích hình cầu

Thể tích hình ước hay còn được gọi là thể tích khối cầu cha phần tứ của Pi nhân với lập phương nửa đường kính hình cầu.

*

Trong đó:

V: là thể tích hình cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: chào bán hình khối cầu

4. Các dạng toán hay gặp về Hình cầu, diện tích s hình ước và thể tích hình cầu

Dạng 1: Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình ước và bán kính hình cầu.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Lần 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7 Lần 2

Phương pháp:

*

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp:

Vận dụng những công thức trên và các kiến thức vẫn học để tính những đại lượng chưa chắc chắn rồi từ kia tính diện tích s mặt cầu, thể tích hình cầu.

5. Một số bài tập mẫu

Bài toán 1:

Cho một hình cầu có bán kính nối từ trung ương O dài 5cm. Hỏi diện tích s của mặt ước này là bao nhiêu?

*

Bài toán tính diện tích s mặt cầu

Áp dụng bí quyết tính diện tích s mặt ước ở bên trên ta có bán kính r = 5cm. Suy ra diện tích s mặt cầu này vẫn bằng: