Trong 12 thì cơ bạn dạng của tiếng Anh chắc bao gồm lẽ các bạn đã thân thuộc với thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn. Tuy nhiên, liệu bạn đã biết phương pháp sử dụng thì một cách chính xác chưa? Hãy cùng Step Up tìm hiểu chi tiết giúp bạn làm rõ hơn qua nội dung bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Công thức hiện tại hoàn thành tiếp diễn


1. Thì Hiện Tại xong Tiếp Diễn trong giờ Anh

*
*

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Với bây giờ hoàn thành: Ever, never, just, already, recently, since, for

Với hiện tại chấm dứt tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…


6. Bài tập Thì hiện Tại dứt Tiếp Diễn tất cả đáp án

Các các bạn vừa khám phá xong xuôi phần định hướng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Bây chừ chúng ta hãy cùng nhau thực hành một vài bài tập nhằm xem bạn dạng thân đã hiểu rõ sâu xa bài mang đến đâu cũng như hỗ trợ thêm về kỹ năng cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nhé.

Bài 1: hãy chọn dạng đúng của đụng từ tất cả trong ngoặc.

1. He ________ (sleep) for hours now because he didn’t get enough sleep last night.

2. When she arrived, her family ________ (have) dinner.

3. Where are you now? He ______ (wait) for you for so long.

4. My father ________ (still/do) the gardening since I came home. Meanwhile, my brother ______ (do) his homework.

5. Her mother ________ (go) shopping since she went out with her friends.

6. We would like to eat something because we ________ (not eat) for the whole day.

7. It ______ (rain) for the whole morning, so she doesn’t want to lớn go out.

8. John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.

Bài 2: trả tất những câu sau nhờ vào những từ gợi ý cho sẵn.

1. We/not/want/go/because/be/play/football

2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.

3. He/drink/alcohol/since/we/see/

4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Bài 3:

1. We are waiting for the bus. We started waiting for 10 minutes.

We ….. For 10 minutes.

2. I’m learning English. I started classes in October.

I ….. Since October.

3. Nhì is working in London. He started working there on đôi mươi July.

……. Since đôi mươi July.

4. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago.

……. For years.

Bài 4:

1. You have just arrived to lớn meet a friend who is waiting for you.

You ask: (you/wait/long) ………..

2. You meet a friend in the street. His face and hands are dirty.

You ask: (what/to/do?) ………..

3. A friend of yours is now working in a shop. You want khổng lồ know how long.

You ask: (how long/you/work/there?)

4. A friend tells you about his job – he sells computers. You want lớn know how long

You ask: (how long/you/sell/computers?) ………..

Đáp án

Bài 1: has been sleeping/ were having/ has been waiting/ has still been doing/has been doing/has been going/ haven’t been eating/ has been raining/ has been watching

Bài 2:

1. We don’t want lớn go out because We have been playing football.

2. Chingun has been sleeping for hours, so the house is very quiet.

3. He has been drinking alcohol since we saw him.

4. I have been doing my homework for the whole day, so now I am tired.

5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.

Xem thêm: Bài Tập Tìm Nghiệm Của Đa Thức Lớp 7, Giải Toán 7 Bài 9: Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Bài 3:

1. Have been waiting

2. Have been learning English

3. He has been working there

4. They’ve been going there

Bài 4:

2. Have you been waiting long?

3. What have you been doing?

4. How long have you been working there?

5. How long have you been selling computers?

Trên trên đây là nội dung bài viết tổng phù hợp về thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn. Step Up hy vọng rằng đã hướng dẫn cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất. Để làm rõ nhiều hơn về trường đoản cú vựng những chủ đề cũng tương tự để thực hiện linh hoạt, hãy cùng tham khảo các phương pháp học tập từ vựng giờ Anh sáng tạo, hiệu quả, về tối ưu thời gian cùng với sách gian lận Não 1500: bao hàm 50 unit thuộc các chủ đề không giống nhau, với đó là áp dụng trong giao tiếp hàng ngày. Các các bạn sẽ được thử dùng với phương pháp học thông minh thuộc truyện chêm, âm thanh tương tự như và phát âm shadowing, luyện tập cùng app Hack Não để luyện nghe, vạc âm với kiểm tra những từ vựng giờ Anh vẫn học.