*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ hoàn toàn có thể tích $V$. Trên đáy (A"B"C") đem điểm $M$ bất kì. Thể tích khối chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác số đông cạnh $a$, biết lân cận là (asqrt 3 ) và phù hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ gồm đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ với góc (widehat A,, = 60^0). Chân mặt đường cao hạ tự $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng với giao điểm 2 con đường chéo, biết $BB" = a$ . Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") bao gồm (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bởi $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ xung quanh phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) sinh sản với khía cạnh phẳng lòng một góc (alpha ) với ( an alpha = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích khối chóp $A".ICD$ là:


Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ mà mặt mặt $ABB"A"$ có diện tích bằng $4$. Khoảng cách giữa $CC"$ với mặt phẳng $left( ABB"A" ight)$ bằng $7$. Thể tích khối lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, với (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác cân nặng (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) với $AB"$ vuông góc với $left( A"B"C" ight)$ . Phương diện phẳng $left( AA"C" ight)$ tạo ra với phương diện phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ gồm độ dài tất cả các cạnh bởi $a$ cùng hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ bên trên $(ABB’A’)$ là chổ chính giữa của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") gồm đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Nhì mặt bên $left( ABB"A" ight)$ với $left( ADD"A" ight)$ lần lượt chế tác với đáy mọi góc (45^0) và (60^0). Tính thể tích khối hộp giả dụ biết kề bên bằng $1$.

Bạn đang xem: Công thức khối lăng trụ


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác hầu hết với trung tâm $O$. Hình chiếu của $C’$ bên trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách từ $O$ đến $CC’$ là $a$ cùng 2 mặt mặt $(ACC’A’)$ và $(BCC’B’)$ hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") có đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm đáy là tam giác cân tại $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) khía cạnh phẳng (left( AB"C" ight)) chế tạo với đáy một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), đường chéo (A"B) tạo ra với phương diện phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác hầu hết cạnh (a = 4) cùng biết diện tích s tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích khối lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy là tứ giác mọi cạnh $a$, biết rằng (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi mà những đường chéo là (6cm) cùng (8cm), biết rằng chu vi đáy bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") với $ABC$ là tam giác vuông cân nặng tại $C$ có (AB = a) , mặt bên (ABB"A") là hình vuông. Khía cạnh phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ với vuông góc với (AB") chia khối lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích từng phần?


Cho đa diện (ABCDEF) gồm (AD,BE,CF) song một song song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích tam giác (ABC) bởi (10). Thể tích đa diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình hộp (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích bởi (V). Hotline (M,,,N,,,P,,,Q,,,E,,,F) theo thứ tự là tâm các hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích khối nhiều diện có các đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.A" B "C " D " có diện tích mặt chéo cánh ACC’A’ bởi (2sqrt 2 a^2). Thể tích của khối lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") bao gồm đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A.) Cạnh (BC = 2a) cùng (angle ABC = 60^0.) Biết tứ giác (BCC"B") là hình thoi có (angle B"BC) nhọn. Phương diện phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc với (left( ABC ight)) và mặt phẳng (left( ABB"A" ight)) tạo ra với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác số đông (ABC.A"B"C")có (AB = a,) con đường thẳng (A"B) chế tạo với phương diện phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D") có thể tích (V). Hotline (M) là vấn đề thuộc cạnh (BB") làm sao để cho (MB = 2MB"). Phương diện phẳng (left( alpha ight)) trải qua (M) với vuông góc cùng với (AC") cắt các cạnh (DD"), (DC), (BC) thứu tự tại (N), (P), (Q). Hotline (V_1) là thể tích của khối đa diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).


Cho lăng trụ các (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bởi a, góc giữa hai khía cạnh phẳng (left( A"BC ight)) và (left( ABC ight)) bởi (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ đó.

Xem thêm: Cách Đổi Font Chữ Từ Vntime Sang Time New Roman Và Ngược Lại


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") gồm đáy là hình vuông, (BD = 2a,) góc thân hai mặt phẳng (left( A"B mD ight)) cùng (left( ABCD ight)) bằng (30^0). Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). điện thoại tư vấn (E) là trọng tâm tam giác (A"B"C") cùng (F) là trung điểm (BC). Hotline (V_1) là thể tích khối chóp (B".EAF) và (V_2) là thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Lúc ấy (dfracV_1V_2) có giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có diện tích đáy bởi (12) và chiều cao bằng (6). Gọi (M,,,N) thứu tự là trung điểm của (CB,,,CA) và (P,,,Q,,,R) thứu tự là tâm những hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối nhiều diện (PQRABMN) bằng:

*


Cho hình lăng trụ tam giác số đông (ABC.A"B"C") tất cả độ lâu năm cạnh đáy (AB = 8,) bên cạnh bằng (sqrt 6 ) (minh họa như hình vẽ). Hotline (M) là trung điểm của cạnh (A"C"). Khoảng cách từ (B") đến mặt phẳng (left( ABM ight)) bằng bao nhiêu?

*


Ông A ý định sử dụng không còn 5m2kính để triển khai một bể cá bởi kính có mẫu thiết kế hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp hai chiều rộng (các côn trùng ghép có kích cỡ không xứng đáng kể). Bể cá gồm dung tích lớn số 1 bằng bao nhiêu (kết quả có tác dụng tròn mang đến hàng phần trăm)?


Cho hình vỏ hộp $A B C D cdot A^prime B^prime C^prime D^prime$ tất cả đáy $A B C D$ là hình thoi cạnh $a$, $widehatB C D=120^circ .$ hiểu được hình chiếu vuông góc của $A^prime$ lên mặt phẳng $(A B C D)$ trùng cùng với giao điểm của $A C$ cùng $B D$. Diện tích s tam giác $A^prime A B$ bởi $dfraca^2 sqrt34$


Cho hình lăng trụ đều (ABC cdot A^prime B^prime C^prime ) tất cả độ dài toàn bộ các cạnh bằng (a). Gọi (M) là trung điểm A B và (N) là vấn đề thuộc cạnh A C làm sao để cho (CN = 2AN). Thể tích của khối đa diện lồi có những đỉnh là những điểm (A,M,N,A^prime ,B^prime ) cùng (C^prime ) bằng


Cho lăng trụ (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là tam giác vuông cân nặng tại (C). Call (M) là trung điểm của cạnh(AB). Biết rằng (A"CM) là tam giác rất nhiều cạnh (a) và bên trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng đáy (minh họa như hình vẽ). Thể tích của khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng

*


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.