Nguyên hàm là phần khó khăn thuộc toán học tập 12. Ao ước học xuất sắc phần này ngoài câu hỏi nhớ cách làm nguyên hàm bạn nên biết cách giải cấp tốc khi chạm mặt mỗi dạng toán. Tương tự các phương pháp tích phân, dạng toán tích phân cũng vậy.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Chỉ tìm trong tiêu đềĐược gửi vị thành viên:

Dãn biện pháp tên bằng dấu phẩy(,).

Mới hơn ngày: tìm kiếm this thread only tìm kiếm this forums only Hiển thị công dụng dạng chủ đề